Παρασκευή, 13 Μαϊος 2016 18:40

Αγροτικός εξηλεκτρισμός στη Μεσσηνία με επιβάρυνση 25% για τους ωφελούμενους

Αγροτικός εξηλεκτρισμός στη Μεσσηνία με επιβάρυνση 25% για τους ωφελούμενους

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ 30 ΙΟΥΝΗ 
Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού θα υλοποιηθεί φέτος στη Μεσσηνία, με επιβάρυνση 25% για τους ωφελούμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 30 Ιούνη, μαζί με ηλεκτρονικό παράβολο 50 ευρώ…

Όπως σημειώνουν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και Τριφυλίας, «το έτος 2016 στην Π.Ε. Μεσσηνίας θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.
Οι ωφελούμενοι παραγωγοί θα επιβαρυνθούν με το 25% περίπου της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης. Tο υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τη συμμετοχή της ΔΕΔΔΗΕ και τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων.
Δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος είναι οι επαγγελματίες αγρότες, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών.
-        Το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού εφαρμόζεται :
α) σε αρδευτικές εγκαταστάσεις,( γεωτρήσεις, φρέατα,υδατοδεξαμενές, παρόχθεια αντλιοστάσια), οι οποίες είναι εφοδιασμένες με άδεια χρήσης νερού σε ισχύ.
β) σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε νόμιμη λειτουργία.
γ) σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού.
Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στις Δ.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας και Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.      Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη
2.      Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης
3.      Τίτλοι ιδιοκτησίας
4.      Ηλεκτρονικό ( e) Παράβολο 50 € το οποίο εκδίδεται μέσω εφαρμογής του συστήματος taxis.
Μετά την υποβολή των  δικαιολογητικών θα ακολουθήσει έλεγχος και αξιολόγηση των αιτήσεων προκειμένου να γίνει κατάταξη των υποψηφίων.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως 30-06-2016.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται :
Στη Δ.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας -2ος όροφος -γραφείο 221,227Διοικητήριο Καλαμάτα,τηλ 2721361221
Στη Δ.Α.Ο.Κ. Τριφυλίας. Κυπαρισσία, τηλ. 2761022338, 2761023977».