Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 14:45

Υψηλοί οι πληθυσμοί του δάκου της ελιάς, παραδέχεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Υψηλοί οι πληθυσμοί του δάκου της ελιάς, παραδέχεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
Αναγνωρίζει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας ότι υπάρχει πρόβλημα με το δάκο της ελιάς, σημειώνει όμως ότι γι’ αυτό ευθύνονται οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους τρεις τελευταίους μήνες. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας, Γιάννης Κυριακόπουλος, τονίζει ότι η Διεύθυνσή του προσπαθεί για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου, με βάση το προσωπικό που διαθέτει και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό…

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας σημειώνονται τα εξής: «Οι συνθήκες που επικράτησαν από την περίοδο διαχείμασης του δάκου έως και σήμερα, ιδιαιτέρως δε οι συνθήκες Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου, έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη υψηλών πληθυσμών του εντόμου. Το συγκεκριμένο γεγονός σε συνδυασμό με την μειωμένη καρποφορία σε κάποιες περιοχές δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ύπαρξη δακοπροσβολών.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣ/ΑΣ χρησιμοποιώντας τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που διαθέτει το ΥΠΑΑΤ και αξιοποιώντας πλήρως το προσλαμβανόμενο εποχικό προσωπικό δακοκτονίας, ο αριθμός του οποίου καθορίστηκε από το ΥΠΑΑΤ, καθώς και το μόνιμο προσωπικό, έχει έως τώρα προχωρήσει στην εκτέλεση δολωματικών ψεκασμών με κριτήριο τις δακοσυλλήψεις των παγίδων και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Επίσης, μέχρι το τέλος της περιόδου θα συνεχίσει την εκτέλεση ψεκασμών με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, κινούμενη όμως εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού της εργολαβίας ψεκασμών.
Σημειώνεται ότι πέραν των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας υπάρχει σημαντικό ποσοστό ελαιώνων όπου δεν υλοποιείται πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών.
Επισημαίνεται κατόπιν αυτών ότι σε περιοχές όπου οι παραπάνω περιγραφείσες συνθήκες ευνοούν την ύπαρξη δακοπροσβολών, οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τους ελαιώνες τους και μόνο εφόσον διαπιστώσουν δακοπροσβολές άνω του 3-4%, να προχωρήσουν σε ψεκασμούς καλύψεως με τα κατάλληλα εντομοκτόνα με την υπενθύμιση πάντα ότι στην περίπτωση εκτέλεσης ψεκασμού καλύψεως το παραγόμενο ελαιόλαδο δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ως ΠΟΠ. Σημειώνεται επίσης ότι η επερχόμενη περίοδος Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου είναι κατάλληλη εποχή καταπολέμησης των μυκητολογικών ασθενειών Κερκόσπορας και Γλοιοσπορίου, παθογόνων όπου τα τελευταία έτη και σε θύλακες περιοχών, όπου το μικροκλίμα ευνοεί την ανάπτυξη τους, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή υποβαθμίζοντας την ποσότητα και ποιότητα του ελαιολάδου.
Τέλος τονίζουμε ότι η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας υπό τις παρούσες συνθήκες, κινούμενη εντός των δυνατοτήτων που παρέχει το πλαίσιο που ανωτέρω περιγράφτηκε, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της μέσω των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών».