Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 16:15

Δύσκολη "δακοχρονιά" η φετινή στη Μεσσηνία

Δύσκολη "δακοχρονιά" η φετινή στη Μεσσηνία

ΔΑΚΟΣ+ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ+ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ 
Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας, όσον αφορά τη δακοπροσβολή της ελιάς μέχρι και το Σεπτέμβρη, δείχνουν ότι το ποσοστό της βλάβης είναι κάτω του 1%, σχετικά μικρό δηλαδή. Ωστόσο, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη γιατί διανύουμε μια κακή «δακοχρονιά», για σειρά λόγων με κυριότερο τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν όλο το χρόνο για την αύξηση του δακοπληθυσμού. Η θερμή σύσταση προς τους ελαιοκαλλιεργητές είναι να παρακολουθούν τους ελαιώνες τους και ιδιαίτερα όσοι μαζέψουν ελιές αργότερα και διαπιστώσουν προσβολή άνω του 4% να προχωρήσουν σε ψεκασμούς με δικά τους μέσα…

Όπως δήλωσε στην KalamataJournalο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, Γιάννης Κυριακόπουλος, μέχρι τώρα έχει γίνει η επεξεργασία των στοιχείων από τις δειγματοληψίες του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη και η εικόνα είναι ότι η δακοπροσβολή κυμαίνεται σε σχετικά μικρό ποσοστό. Πρόσθεσε όμως ότι σύμφωνα με τις ενδείξεις και τη μακροσκοπική γενική εικόνα αναμένεται μια σχετική αύξηση της δακοπροσβολής, η οποία ακόμη δεν γίνεται να προσδιοριστεί. Ο προϊστάμενος σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται και οι τελευταίοι ψεκασμοί και πως η Υπηρεσία του με επανειλημμένες ανακοινώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης έχει δώσει οδηγίες στους ελαιοκαλλιεργητές για το τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβλημα.
Πέρα όμως από το ζήτημα με το δάκο, υπάρχει και το σοβαρό θέμα των δύο μυκητοπαθολογικών ασθενειών, του γλοιοσπόριου και της κερκόσπορας, που τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές. Ο κ. Κυριακόπουλος σημείωσε ότι, σύμφωνα και με τις ενημερώσεις που έχει κάνει η Υπηρεσία του, οι ελαιοκαλλιεργητές θα έπρεπε ήδη να έχουν πραγματοποιήσει όπου είναι απαραίτητο ψεκασμούς με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα σκευάσματα. Ιδιαίτερη προσοχή, συνέχισε, χρειάζεται να δείχνουν οι καλλιεργητές που έχουν τα ελαιοπερίβολά τους σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
Σημειώνεται ότι δάκος, γλοιοσπόριο και κερκόσπορα δημιουγούν προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα του ελαιολάδου. Η φετινή φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη χρονιά, τουλάχιστον για ορισμένες περιοχές και ιδιαίτερα για εκείνες που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες εξαιρέθηκαν από το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου.
Τώρα λοιπόν, μετά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η σκυτάλη περνάει στους ίδιους τους καλλιεργητές που πρέπει να κινητοποιηθούν για την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας του προϊόντος τους.
Στ.Μ.