Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016 19:20

Δίκαιη χρηματοδότηση για τη δακοκτονία στη Μεσσηνία ζητάει ο δήμαρχος Καλαμάτας

Δίκαιη χρηματοδότηση για τη δακοκτονία στη Μεσσηνία ζητάει ο δήμαρχος Καλαμάτας

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, ώστε να μην παίρνει ο Νομός Ηρακλείου, που όπως τονίζει ο Δήμος Καλαμάτας έχει λιγότερα ελαιόδεντρα από το Νομό Μεσσηνίας, σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από το Νομό μας για τη δακοκτονία, ζητάει ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου. Ζητάει ακόμη άμεση αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών για τη μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί, καθώς και άλλα μέτρα, όπως την πραγματοποίηση ημερίδας για την καταπολέμηση του δάκου με «ορθό τρόπο».

Σε επιστολή του προς τον υπουργό, η οποία κοινοποιήθηκε στον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, ο δήμαρχος Καλαμάτας σημειώνει τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η ελαιοκομική περίοδος 2016 – 2017 στο Δήμο Καλαμάτας και ευρύτερα χαρακτηρίσθηκε από τα εξής αρνητικά γεγονότα:
1. Από την ευρεία προσβολή από δάκο και δευτερευόντως από γλοιοσπόριο και κερκόσπορα του ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, από τον οποίο παράγεται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα και της βρώσιμης ελιάς ΠΟΠ Καλαμάτα, σε όλη την έκταση του Δήμου Καλαμάτας και με ιδιαίτερη ένταση στις Δημοτικές Κοινότητες Καλαμάτας και Βέργας,
2. Από την εξαίρεση από τη δακοκτονία κατά το έτος 2016, με απόφαση της Περιφέρειας, των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας και Βέργας του Δήμου Καλαμάτας, παρά τις γραπτές αντιρρήσεις του Δήμου μας και την εκπεφρασμένη βούλησή του για συμπερίληψη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου αυτών των εκτεταμένων και σημαντικών ελαιοπαραγωγών περιοχών
3. Από την απώλεια εισοδήματος, σε ορισμένες περιπτώσεις ολοκληρωτική, για τους ελαιοπαραγωγούς, ως συνέπεια της καρπόπτωσης και της αδυναμίας συλλογής ακατάλληλου ελαιοκάρπου, καθώς και την υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγομένου ελαιολάδου
4. Από το γεγονός ότι οι ελαιοπαραγωγοί κατέβαλαν εισφορά δακοκτονίας στις περιοχές όπου αυτή αναποτελεσματικώς διενεργήθηκε, ενώ εν γένει συμμετέχουν όλοι οι φορολογούμενοι, επομένως και οι ελαιοπαραγωγοί των περιοχών που εξαιρέθηκαν, στα έξοδα της καταπολέμησης του δάκου.
Επισημαίνεται ότι ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα στις 25 Νοεμβρίου 2016, κατέστησε σαφές ότι οι ασθένειες και οι εχθροί δεν ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ και δεν υπάρχει περίπτωση για κατ' εξαίρεση αποζημίωση.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε καλά τη μεγάλη σημασία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτα και της βρώσιμης ελιάς ΠΟΠ Καλαμάτα για το εισόδημα των παραγωγών, περιλαμβανομένης της αυτοκατανάλωσης, ιδίως στη σημερινή περίοδο, καθώς και τη σημασία των προϊόντων αυτών για την τοπική οικονομία δεδομένης της δραστηριοποίησης στο Δήμο Καλαμάτας τουλάχιστον 10 τυποποιητικών επιχειρήσεων με σημαντικές εξαγωγές, όπως και για την εθνική οικονομία.
Κύριε Υπουργέ, ο  Δήμος Καλαμάτας ζητεί:
• την επανένταξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας & Βέργας του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα δακοκτονίας
• την αύξηση των πόρων που δίδονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα δακοκτονίας της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει για τη δακοκτονία ο Νομός Ηρακλείου διπλάσιο σχεδόν ποσόν (2,8 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το σύνολο της Μεσσηνίας, ενώ έχει λιγότερα δένδρα, ή να λαμβάνει η Λέσβος, με μέση ετήσια παραγωγή ελαιολάδου περί τους 10.000 τόνους, σχεδόν όσα η Μεσσηνία των 50.000 τόνων
• την άμεση αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών, με ταυτόχρονη προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των ζημιών που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ,
• την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να προωθηθεί η ένταξη των ζημιών (ποσοτικών και ποιοτικών) σε πρόγραμμα ΚΟΕ μέσω ΠΣΕΑ
• τη μη παρακράτηση από τους ελαιοπαραγωγούς του ποσού που αφορά στη δαπάνη χρηματοδότησης του προγράμματος δακοκτονίας
• τη διοργάνωση ημερίδας στην Καλαμάτα, όπου θα τεθεί το ζήτημα και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε η δακοκτονία να διεξάγεται με ορθό τρόπο.
Κύριε Υπουργέ, είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία, ώστε η δακοκτονία να συνεχίσει να διεξάγεται επιτυχώς, όπως αυτό συνέβαινε επί δεκαετίες».