Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017 12:09

Πιστώνονται τα χρήματα για τη βιολογική γεωργία του 2014

Πιστώνονται τα χρήματα για τη βιολογική γεωργία του 2014

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αποσταλεί οι καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων για το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας του 2014. Οι δικαιούχοι και οι απορριπτόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων επί των καταστάσεων πληρωμής μέχρι την άλλη Δευτέρα…

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Δ/νση Αγροτικής Οκονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας (Καλαμάτα), ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων και των απορριπτόμενων του έτους 2014 (Νέα Πενταετία), έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και έχουν επίσης σταλεί για ανάρτηση στις έδρες των Δήμων της περιοχής ευθύνης της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από               Τρίτη  10-1-2017 έως Δευτέρα 16-1-2017. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο, Καλαμάτα.
Επισημαίνεται ότι ο φάκελος πληρωμής έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικ/μίας&Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο, Καλαμάτα, Γραφείο 205,                 τηλ. 27213-61205».