Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 01:06

Κατ’ αρχήν απόφαση επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλη τη Μεσσηνία!

Κατ’ αρχήν απόφαση επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλη τη Μεσσηνία!

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση της Μεσσηνίας και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την επέκταση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης του ελαιολάδου Καλαμάτας (ΠΟΠ Καλαμάτα), από τα όρια της πρώην επαρχίας Καλαμάτας στα όρια του Νομού Μεσσηνίας!

Ήδη η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν σε ένα εξάμηνο δεν υποβληθεί ένσταση, τότε η επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλο το Νομό θα είναι οριστική και οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα σχετικά ευεργετήματα, δηλαδή καλύτερες τιμές κατά κύριο λόγο.
Όπως σημειώνεται στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται το ελαιόλαδο ΠΟΠ με την ονομασία «Καλαμάτα-Kalamata», οριοθετείται από τα διοικητικά όρια της Μεσσηνίας, η οποία αποτελεί περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές που καλλιεργούνται τα ελαιόδεντρα και παράγεται το ελαιόλαδο Καλαμάτα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι καλλιεργούμενες ποικιλίες των ελαιόδεντρων, οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι πρακτικές επεξεργασίας του ελαιοκάρπου, η ιστορία της παραγωγής ελαιόλαδου και η σύνδεσή του με τα ήθη και τα έθιμα του λαού,  καθώς και οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, είναι παρόμοιες σε όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας, όπου καλλιεργούνται τα ελαιόδεντρα. Σαν αποτέλεσμα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται στην υπόλοιπη Μεσσηνία εκτός της πρώην επαρχίας Καλαμάτας, δεν διαφέρει στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του από το ελαιόλαδο ΠΟΠ «Καλαμάτα-Kalamata».
Από τις οργανοληπτικές αναλύσεις δειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου από την περιοχή της Μεσσηνίας, που έγιναν στο χημικό εργαστήριο του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, προκύπτει ότι οργανοληπτικά τα ελαιόλαδα από ολόκληρη την περιοχή της Μεσσηνίας είναι παρόμοια. Στην ομάδα ελαιολάδων (εντός της υπάρχουσας ζώνης ΠΟΠ) η διάμεση τιμή του φρουτώδους είναι Mf = 3,4 και η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων Md = 0. Στην ομάδα ελαιολάδων από την υπόλοιπη Μεσσηνία, η διάμεση τιμή του φρουτώδους είναι Mf = 3,9 και η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων Md = 0. Επιπρόσθετα, στην ομάδα ελαιολάδων (εντός της υπάρχουσας ζώνης ΠΟΠ) η διάμεση τιμή του πικρού είναι Mb = 2,37 και η διάμεση τιμή του πικάντικου Mp = 3,33. Στην ομάδα ελαιολάδων από την υπόλοιπη Μεσσηνία, η διάμεση τιμή του πικρού είναι Mb = 2,51 και η διάμεση τιμή του πικάντικου Mp = 3,21.
Από τις χημικές αναλύσεις που έγιναν στο χημικό εργαστήριο του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από το 2000 έως το 2010, προκύπτει ότι σε ολόκληρη τη Μεσσηνία το παραγόμενο ελαιόλαδο Καλαμάτα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά».