Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 10:18

Αγροτικό Λύκειο στη Θουρία προτείνει η μείζων μειοψηφία

Αγροτικό Λύκειο στη Θουρία προτείνει η μείζων μειοψηφία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Πρόταση για την ίδρυση Αγροτικού Λυκείου στη Θουρία, κατέθεσε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, τονίζοντας ότι μια τέτοια εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην περιοχή μας. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, απάντησε ότι η δημοτική αρχή δεν διαφωνεί με την πρόταση, τόνισε όμως ότι πρόκειται για ζήτημα που κυρίως αφορά τα υπουργεία Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και το αν έχουν πράγματι πολιτική βούληση να υποστηρίξουν τέτοιες εκπαιδευτικές μονάδες που θα εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό…

Ειδικότερα, ο Μανώλης Μάκαρης σημείωσε: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει αποφασίσει  την ίδρυση Αγροτικών Τεχνολογικών Λυκείων (Γεωργικές Σχολές)  ένα σε κάθε περιφέρεια.Προτείνουμε την ίδρυση ενός τέτοιου Λυκείου στο Δήμο Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην  περιοχή της Θουρίας. Υπάρχουν σημαντικές δομές στην ευρύτερη περιοχή όπως το ΤΕΙ Πελοποννήσου (Τμήματα φυτικής παραγωγής , τεχνολογίας τροφίμων και βιολογικών καλλιεργειών και ανθοκομίας) και  το Ινστιτούτο ελιάς, υποτροπικών φυτών & αμπέλου.  Οι δομές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν το Αγροτικό Λύκειο και να προσφέρουν την απαραίτητη  τεχνογνωσία με τις αναγκαίες συμπράξεις.
Η ίδρυση και λειτουργία του Αγροτικού Λυκείου σε ένα κατεξοχήν αγροτικό νομό όπως ο νομός Μεσσηνίας μπορεί να προσφέρει  ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις στους νέους αγρότες. Παράλληλα μπορεί  να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και  να υποστηρίξει σε σημαντικό βαθμό την τοπική πρωτογενή παραγωγή.
Θεωρούμε ότι  η διεκδίκηση της ίδρυσης Αγροτικού Λυκείου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο Καλαμάτας η οποία δεν πρέπει να πάει χαμένη και πρέπει να υποστηριχτεί από όλες τις δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις».