Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017 20:08

Επαρκή χρηματοδότηση για τη δακοκτονία ζητάει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Επαρκή χρηματοδότηση για τη δακοκτονία ζητάει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
Τον κίνδυνο να υποστεί σοβαρή ζημιά η φετινή ελαιοπαραγωγή και από άποψη ποσότητας και από άποψη ποιότητα υπογραμμίζει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που με απόφασή της καλεί τα αρμόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, ώστε να γίνει ο αριθμός των ψεκασμών που ορίζει η επιστήμη και όχι λιγότεροι…

«Σοβαρό κίνδυνο να υποστεί τεράστια καταστροφή η ελαιοκαλλιέργεια διατρέχει η χώρα μας καθώς η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση», σημειώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και ζητάει:
-Επαρκή χρηματοδότηση του Προγράμματος έτσι ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες και να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης όλων των απαραίτητων ψεκασμών με βάση τα προβλεπόμενα επιστημονικά κριτήρια.
-Την έγκαιρη έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι δέουσες εργασίες στα σωστά χρονικά περιθώρια  
•        Να ξεκινήσει άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των φαρμάκων δακοκτονίας, η διαδικασία του οποίου είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, ώστε να ξεκινήσουν σύντομα οι διαγωνισμοί για τα συνεργεία ψεκασμών και τους παγιδοθέτες και να υπάρξει έγκαιρη υλοποίηση των ψεκασμών που πρέπει να διενεργηθούν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
•        Την πρόσληψη επιπλέον εποχικού προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί η εποπτεία και ο έλεγχος του προγράμματος και τη μείωση της γραφειοκρατίας που απαιτεί η πραγματοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών
•        Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τροποποίηση του ορίου των μετακινήσεων του προσωπικού δακοκτονίας και χορήγηση της εκτός έδρας αποζημίωσης για μετακίνηση πάνω από τα 20 χιλιόμετρα έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων με τη συχνή παρουσία του προσωπικού στους ελαιώνες όπου και εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
•        Αξιοποίηση όλων των επιστημονικών δεδομένων από σχετικές έρευνες και μελέτες γύρω από τα θέματα επιλογής και διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα δακοκτονίας.
Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση των αρμόδιων Υπουργείων να υλοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες με στόχο την βέλτιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
Τέλος, στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι είναι αναγκαίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δημοσιοποιήσει τα ποσά που εισπράττει το Δημόσιο κάθε χρόνο από τα ανταποδοτικά τέλη εισφοράς δακοκτονίας, τα οποία καταβάλλουν οι παραγωγοί.