Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 01:10

Η Περιφέρεια ανησυχεί: Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια και την οικονομία

Η Περιφέρεια ανησυχεί: Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια και την οικονομία

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Στη διαπίστωση ότι οι ασταθείς κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται ότι είναι μια τυχαία κατάσταση αλλά αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, που πλήττει την ελαιοπαραγωγή και την αγροτική οικονομία, έχει καταλήξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που προτείνει να μελετηθεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που έχει επέλθει αλλά και να γίνει σχεδιασμός μέτρων ώστε να περιοριστεί η επίδραση της αλλαγής αυτής στην ελαιοπαραγωγή και την αγροτική οικονομία…

Τα θέματα αυτά εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Δασικής Πολιτικής Αθανάσιου Γκίκα, της αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ντίνας Νικολάκου και των προϊσταμένων των Διεύθυνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η προώθηση των εξής προτάσεων: «Λόγω των σοβαρών επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια με συνέπεια τα δυσμενή αποτελέσματα στην ελαιοπαραγωγή της δυτικής Ελλάδας των δύο τελευταίων περιόδων από εντελώς αντίθετα κλιματολογικά αίτια, προτείνεται η σύσταση μιας επιστημονικής- τεχνικής ομάδας εργασίας σε διαπεριφερειακό επίπεδο, η οποία θα μελετήσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια της δυτικής και νότιας Ελλάδας με στόχο να εισηγηθεί μέτρα α) βέλτιστων πρακτικών και χειρισμών που θα εφαρμόζουν οι ελαιοπαραγωγοί για να μειώσουν τις δυσμενείς επιδράσεις και β) τη λήψη και θέσπιση από την πολιτεία μέτρων για την στήριξη των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από τις ακραίες επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια.

Την ομάδα εργασίας προτείνεται να στελεχώσουν επιστήμονες ερευνητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και ειδικευμένοι γεωτεχνικοί των Περιφερειών των μεγάλων ελαιοκομικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί εύλογος χρόνος στην ομάδα εργασίας, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να είναι απολύτως τεκμηριωμένα και να γίνουν αποδεκτά από την οργανωμένη πολιτεία».

Βασικό αντικείμενο της σύσκεψης ήταν φυσικά οι επιπτώσεις της ανομβρίας στην ελαιοκαλλιέργεια και η διαπίστωση που έγινε είναι: «Σε περιοχές όλων των Περιφερειακών ενοτήτων, η παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία έχει προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια πλήττοντας και τις ελαιοποιήσιμες, αλλά και τις βρώσιμες ελιές. Οι ζημιές αφορούν μη αρδευόμενους ελαιώνες και είναι κλιμακούμενες σε έκταση και σε ένταση, εξαρτώμενες από τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο σημείο (σταθμό), τον προσανατολισμό των ελαιώνων, την κατάσταση των ελαιόδεντρων σε σχέση με την ηρτημένη παραγωγή και υπάρχουσα βλάστηση και τις κατά τόπους βροχές το προηγούμενο διάστημα. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και η τελική δυσμενή επίδραση θα εξαρτηθεί από την υφιστάμενη κατάσταση των ελαιόδεντρων και τις βροχοπτώσεις του επόμενου διαστήματος. Οι βροχές τις 23ης και 24ης Οκτωβρίου λειτουργούν θετικά στην βελτίωση της κατάστασης.

Οι ζημιές αφορούν το ύψος της παραγωγής των επιτραπέζιων αλλά και ελαιοποιήσιμων ελαιώνων αλλά και σε σοβαρές περιπτώσεις την βλαστική κατάσταση των ελαιόδεντρων.

Πέραν των συνθηκών που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα και αφορούν κυρίως τις βροχοπτώσεις υπάρχουν περιοχές όπου οι ζημιές στην ελαιοπαραγωγή είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και η δυνατότητα αναστροφής της κατάστασης είναι περιορισμένη».

Για το πρόβλημα με τις ζημιές στην ελαιοπαραγωγή τα μέλη της σύσκεψης που έγινε στην Περιφέρεια αποφάσισαν να προτείνουν τα εξής:

«1.    Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών από την παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία σε πληγείσες περιοχές με γεωγραφική συνάφεια, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, από τη στιγμή που συντρέχουν οι προβλεπόμενες  προϋποθέσεις.

2.      Αλλαγή του κανονισμού του Ε.Λ.Γ.Α., έτσι ώστε ως ζημιογόνο αίτιο αποζημιούμενης απώλειας παραγωγής, να προβλεφθεί για την καλλιέργεια της ελιάς και η παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία. Πιο συγκεκριμένα αποστολή παρατηρήσεων-προτάσεων προς  τον  Ε.Λ.Γ.Α., για την  τροποποίηση  του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την  λειτουργία του οργανισμού».

Τέλος μια ακόμη πρόταση που προέκυψε κατά τη σύσκεψη είναι η «επέκταση μελλοντικά των αρδεύσιμων εκτάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αξιοποιώντας το υδατικό δυναμικό με τα κατάλληλα μικρά ή μεγαλύτερα έργα».