Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012 17:14

Ο Δήμος Μεσσήνης βάζει σε προτεραιότητα τη δημιουργία δημοτικής αγοράς

Ο Δήμος Μεσσήνης βάζει σε προτεραιότητα τη δημιουργία δημοτικής αγοράς

ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
Δημοτική αγορά και δημοπρατήριο τοπικών αγροτικών προϊόντων στο χώρο όπου γίνεται το Νησιώτικο πανηγύρι, θέλει να φτιάξει ο Δήμος Μεσσήνης, που μάλιστα έχει ετοιμάσει τις απαιτούμενες προμελέτες για το κτήριο που χρειάζεται. Ο δήμαρχος Στάθης Αναστασόπουλος τόνισε ότι δεν θα είναι μια αγορά που θα ανταγωνίζεται την αντίστοιχη της Καλαμάτας.

Ο δήμαρχος παρουσίασε σήμερα τις προμελέτες και ανακοίνωσε ότι ο φάκελος θα υποβληθεί στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου, ώστε το έργο να ενταχθεί στο «Jessica», ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων.
Όπως τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος, αυτό το έργο θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα του Δήμου, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια, όπως η δημιουργία χώρου για παζάρι ζώντων χώρων σε γειτονική περιοχή.
Στ.Μ.