Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 18:28

Για τη στήριξη των αγροτικών καλλιεργειών

Για τη στήριξη των αγροτικών καλλιεργειών

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ* 
Ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, της Περιφέρειας και του νομού μας. Οι απαραίτητες υποδομές και ιδιαίτερα αυτές της άρδευσης είναι βασική παράμετρος για την απόδοσή του. Δυστυχώς οι υπάρχουσες υποδομές των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ στην περιοχή μας και παρά το διευρυμένο δίκτυο, είναι παλαιωμένες και εγκαταλειμμένες...

Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της άρδευσης των καλλιεργειών τους. Οι περιφέρειες που έχουν την αρμοδιότητα αφήνουν ασυντήρητα τα αρδευτικά δίκτυα, δεν φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, αθετούν τις ρυθμίσεις για τις οφειλές τους στη ΔΕΗ και αφήνουν τα χρέη να φθάνουν σε αστρονομικά ποσά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο Τύπου της ΔΕΗ, οι συσσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ ανέρχονται σε 40 εκ. ευρώ και των μεμονωμένων αγροτών σε 50 εκ. ευρώ. Για παράδειγμα, στην Περιφέρειά μας, το χρέος προς τη ΔΕΗ, μόνο από 6 ΤΟΕΒ στην Αργολίδα, φθάνει τα 2,7 εκ. ευρώ και στη Μεσσηνία του ΓΟΕΒ τις 500 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, κατά κανόνα τα χρέη αυτά δεν οφείλονται σε αδυναμία πληρωμής. Πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές, που δεν καλύπτουν τις οφειλές τους ενώ έχουν τη δυνατότητα. Οι οφειλές αυτές έχουν συσσωρευθεί από χρόνια και αφορούν συγκεκριμένους ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ και αγρότες που, σε αντίθεση με την πλειοψηφία, έχουν επιλέξει να μην είναι συνεπείς προς τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να την οδηγούν στην ανάγκη να προβαίνει σε διακοπές ρεύματος.

Συνέπεια της παραπάνω κατάστασης, αυτήν την κρίσιμη στιγμή που έχει αρχίσει η αρδευτική περίοδος, είναι πολλοί αγρότες να στερούνται το αρδευτικό νερό, να βλέπουν την παραγωγή τους να ξεραίνεται, να οδηγούνται σε απόγνωση από την αδιαφορία των αρμοδίων και να μην ενεργούν εγκαίρως για να προλάβουν τη ζημιά.

Ανησυχούμε και καλούμε την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους αγρότες και στον πρωτογενή μας τομέα. Είναι καθοριστική η προσφορά τους στο να συντηρούν και να οργανώνουν την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων. Είναι στη δική τους αρμοδιότητα και πρέπει το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα να προβλέπει αφενός σημαντική δαπάνη σε έργα στήριξης της αγροτικής παραγωγής, αντί να σκορπίζονται πελατειακά κονδύλια αμφιβόλου ανταπόδοσης, αφετέρου να γίνει ρύθμιση με τη ΔΕΗ για τις μέχρι τώρα οφειλές. Η σοβαρότητα του θέματος αναδείχτηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ.

Η ΔΕΗ ως βασικός ενεργειακός πυλώνας και στήριγμα της εθνικής μας οικονομίας στηρίζει χρόνια τώρα την αγροτική παραγωγή, με το αγροτικό τιμολόγιο εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με το οικιακό και το επαγγελματικό, με αποτέλεσμα οι αγρότες να επιλέγουν μόνο τη ΔΕΗ και κανέναν εναλλακτικό πάροχο.

Η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της την 1-6-2018 ορίζει προθεσμία 10 ημερών, ξεκινά άμεσα την επανασύνδεση σε όλες τις αποκομμένες περιοχές και μέχρι τις 12-6-2018 καλεί τους υπεύθυνους των Οργανισμών να έρθουν σε συμφωνία μαζί της και να ρυθμίσουν τις οφειλές για να μπούμε σε μια κανονικότητα μεταξύ ΔΕΗ και ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ-Αγροτών.

Καλούμε τέλος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τη ΔΕΗ να συμβάλουν στην οριστική επίλυση του θέματος.

Οι αυτοδιοικητικές μας παρατάξεις προσπάθησαν, έδωσαν μάχη, θα συνεχίσουν να τη δίνουν και θα είναι πάντα δίπλα στα προβλήματα των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας μας.

*Οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις

«Πελοπόννησος Πρώτα»

«Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες Καλαμάτας»