Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 13:59

Διάσωση της εθνικής συλλογής ποικιλιών συκιάς και μελέτη κάθε ποικιλίας από το Ινστιτούτο Ελαίας

Διάσωση της εθνικής συλλογής ποικιλιών συκιάς και μελέτη κάθε ποικιλίας από το Ινστιτούτο Ελαίας

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Τις ευχαριστίες του προς το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου διατυπώνει επίσημα ο επιστημονικά υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας (του Ελληνικού Οργανισμού “Δήμητρα”), Παναγιώτης Κάτσαρης, διότι με χρηματοδότησή του διασώθηκε η εθνική συλλογή ποικιλιών συκιάς, έργο που ολοκληρώθηκε με τη φύτευση των ποικιλιών στο αγρόκτημα της Βελίκας με σκοπό τη μελέτη κάθε ποικιλίας…

Όπως σημειώνεται συγκεκριμένα στο ευχαριστήριο του κ. Κάτσαρη, “ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο με τίτλο «Διάσωση Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών Συκιάς του τµήµατος Ελαίας Καλαµάτας του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και υλοποιήθηκε από το ΙΕΛΥΑ Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του έργου μετεγκαταστάθηκε η Εθνική συλλογή ποικιλιών συκιάς στο αγρόκτημα Βελίκας (περιοχή Συκιώτη) του Ινστιτούτου. Σκοπός, εκτός της διάσωσης των ποικιλιών, είναι να μελετηθεί η ανάπτυξη 100 διαφορετικών ποικιλιών Συκιάς στον αγρό, σε ίδιες ακριβώς εδαφοκλιματικές συνθήκες και να περιγραφούν και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Το έργο δε θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί χωρίς τη σημαντική συμβολή όλου του προσωπικού του Τμήματος Ελαίας Καλαμάτας και τη συμπλήρωση των εργασιών από τα χρήματα των υπολοίπων προγραμμάτων του ΕΛΓΟ. 

Ως επιστημονικά υπεύθυνος θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου για την καθοριστική οικονομική του συμβολή, το Δρ. Βασίλειο Στουρνάρα Δόκιμο Ερευνητή, τη Δρ. Μίνα Καυκαλέτου Δόκιμη Ερευνήτρια, την  Παναγιώτα Μπούνα, την Ασημούλα Καρδιμάκη, την Αγγελική Καρέζου και τη Στέλλα Καραφύλλη για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Κάτσαρης Παναγιώτης
Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος
ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ"”