Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 11:58

Εγκρίθηκε η διαδικασία για την προμήθεια 5.000 γρήγορων τεστ για τους εργάτες στις καλλιέργειες

Εγκρίθηκε η διαδικασία για την προμήθεια 5.000 γρήγορων τεστ για τους εργάτες στις καλλιέργειες

Τη διαδικασία με την οποία θα προμηθευτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου 5.000 γρήγορα τεστ, ώστε να ελέγχονται οι εργάτες που θα προσληφθούν για τη συλλογή του ελαιοκάρπου αλλά και για εργασία σε άλλες καλλιέργειες, αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής…

Ειδικότερα σε σχετικό δελτίο της Περιφέρειας Πελοποννήσου επισημαίνεται ότι “εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης -σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α ́147)-, για την προμήθεια 5.000 Τεστ Ταχείας Διάγνωσης Αντιγόνου (Rapid Test),για επιδημιολογικούς σκοπούς και την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης του κορονοϊού COVID 19 σε εργάτες γης της Περιφέρεια Πελοποννήσου”.