Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 19:27

Σοβαρές οι ζημιές από τον παγετό στην πατάτα σε Καλαμάτα-Μεσσήνη, πρόβλημα και στο καρπούζι της Τριφυλίας

φωτό αρχείο φωτό αρχείο

Ο παγετός έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στην πρώιμη πατάτα της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, οι παραγωγοί της οποίας είναι έτσι και αλλιώς σε οριακή κατάσταση από τις ζημιές των προηγούμενων χρόνων, όχι τόσο από τα καιρικά φαινόμενα όσο από τις τιμές κάτω του κόστους που έδιναν οι έμποροι. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει, λόγω του παγετού, μείωση παραγωγής κατά 20 με 25%. Πρόβληαμ όμως υπάρχει και σε έκτατη 300 στρεμμάτων περίπου πρώιμου καρπουζιού στην Τριφυλία…

Σχετικά με τις ζημιές από τον παγετό η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προέβη στην ακόλουθη ενημέρωση: “Μετά τον παγετό που σημειώθηκε την Τετάρτη και Πέμπτη 16 και 17 Φεβρουαρίου, παρατηρήθηκαν ζημιές σε διάφορες καλλιέργειες του νομού. Μετά από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Στάθη Αναστασόπουλου οι υπηρεσίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας και Τριφυλίας συγκέντρωσαν τα δεδομένα του φαινομένου, μετά από αυτοψία στις αγροτικά καλλιεργούμενες εκτάσεις αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας, λόγω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, έως -4 βαθμούς, παρατηρήθηκαν σημαντικές ζημιές σε έκταση περίπου 3.500 στρεμμάτων στις περιοχές της Καλαμάτας και Μεσσήνης. Οι ζημιές αυτές αφορούν την καταστροφή του υπέργειου τμήματος του φυτού αλλά και την μείωση της παραγωγής του, λόγω της ταλαιπωρίας των φυτών από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Το φαινόμενο ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια πρώτη εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς, κυμαίνεται σε 30%, για την ολοκληρωτική καταστροφή του υπέργειου  μέρους του φυτού, το οποίο θα αναβλαστήσει  και θα δώσει κάποια μικρή παραγωγή με απώλεια της πρωιμότητας, και σε 20% έως 25% ως προς τη συνολική μείωση της παραγωγής από την ταλαιπωρία που υπέστησαν τα φυτά εξαιτίας χαμηλών θερμοκρασιών, οι οποίες  διήρκησαν πολλές ώρες. 

Η αρμόδια υπηρεσία προτείνει στους παραγωγούς  να επέμβουν στην καλλιέργεια με κατάλληλα μυκητοκτόνα και με μικρές δόσεις αζωτούχων λιπασμάτων, και άλλων σκευασμάτων, που θα βοηθήσουν τα φυτά να επουλώσουν τις ζημιές, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών γεωπόνων.

Αντίστοιχα θέματα παρατηρήθηκαν και στην περιοχή της Τριφυλίας, σύμφωνα με την ενημέρωση της αρμόδιας ΔΑΟΚ, η οποία αναφέρει ότι οι ζημιές στην καλλιέργεια πρώιμου καρπουζιού εντοπίστηκαν σε έκταση 300 περίπου στρεμμάτων, στην καλλιέργεια πατάτας έκταση 100 στρεμμάτων και σε καλλιέργειες λαχανικών και σταυρανθών ζημιές σε έκταση 80 στρεμμάτων. 

Τέλος ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να επέμβει άμεσα κάνοντας  εκτίμηση των ζημιών, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν δηλώσεις ζημιάς στον κατά τόπους ανταποκριτή του ΕΛΓΑ”.