Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021 14:30

Πιστώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποζημιώσεις λόγω Κόβιντ για υπαίθριο καρπούζι, καλοκαιρινή πατάτα και τομάτα θερμοκηπίου

Πιστώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποζημιώσεις λόγω Κόβιντ για υπαίθριο καρπούζι, καλοκαιρινή πατάτα και τομάτα θερμοκηπίου

Το ποσό των 19.257.589 ευρώ πιστώθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αποζημίωση παραγωγών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και ειδικότερα παραγωγών υπαίθριου καρπουζιού, καλοκαιρινής φθινοπωρινής πατάτας, τομάτας θερμοκηπιακής καλλιέργειας, αγγουριού θερμοκηπιακής καλλιέργειας...

Τα ποσά που πιστώθηκαν είναι:

  • 5.300.317,340 ευρώ για υπαίθριο καρπούζι, mini και obla                                                                   
  • 10.394.602,112 ευρώ για καλοκαιρινή, φθινοπωρινή πατάτα                                                                    
  • .551.457,902 ευρώ για τομάτα θερμ. καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περ.Κρήτης                                     
  • 403.826,694 ευρώ για αγγούρι θερμ. καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περ.Κρήτης                                  

  607.385,130 ευρώ για Βουβαλοτροφία.

Το σύνολο των ποσών που πιστώθηκαν είναι 19.257.589,178   ευρώ.