Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 23:33

Ο Γιώργος Κατσούλης πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Ο Γιώργος Κατσούλης πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από έγκριση του δικαστηρίου, του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, ανέλαβε ο Γιώργος Κατσούλης, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Μεσσηνίας”. Ο Γιώργος Κατσούλης τονίζει ότι ο Σύνδεσμος πρέπει να δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση της προβολής και διεκδίκησης επίλυσης των προβλημάτων των μελών του Συνδέσμου και των αγροτών, που πλέον αντιμετωπίζουν οξύτατα θέματα βιωσιμότητας…

Ο Γιώργος Κατσούλης σημειώνει συγκεκριμένα: “Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι εταιρείες του Αγροτικού τομέα, και συγκεκριμένα ο ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας, ο ΑΣ Άρτας Φιλιππιάδας, η ΑΕΣ Κορινθίας και η ΑΕ Κιάτου, μέλη του ΣΑΣΟΕΕ, ενεργώντας με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας προς τον ίδιο τον ΣΑΣΟΕΕ, αλλά και προς τα μέλη του, ζητήσαμε με την ιδιότητά μας ως μέλη του ΣΑΣΟΕΕ, τον διορισμό Προσωρινής Διοίκησης από το αρμόδιο Δικαστήριο, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του ΣΑΣΟΕΕ με νόμιμα εκλεγμένο από την Γενική Συνέλευση Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκπληρώσει τους καταστατικούς του σκοπούς. Λάβαμε την σχετική έγκριση και προχωρήσαμε στην συγκρότηση του 21 μελούς προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του τελευταίου ΔΣ έληξε τον Μάρτιο του 2021 και παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021. Έκτοτε ο ΣΑΣΟΕΕ στερείται Διοικήσεως, συνεπώς αδυνατούσε να πραγματοποιήσει μια σειρά νομικών ενεργειών, οι οποίες δημιουργούν οικονομικές συνέπειες τόσο για την ίδια όσο και κυρίως για τα μέλη της.

Πέραν αυτών όμως, η περίοδος την οποία διερχόμαστε, είναι εξαιρετικά σημαντική για τα μέλη μας, Συνεταιριστές και Αγρότες γενικά, που στερούνται οποιασδήποτε σοβαρής εκπροσώπησης σε περίοδο έντονων προβλημάτων, όπως είναι τόσο το κόστος παραγωγής (πετρέλαιο, ζωοτροφές, λιπάσματα αναλώσιμα κλπ), όσο και οι τραπεζικές απειλές προς Αγρότες και Συνεταιρισμούς για οφειλές, σε μια περίοδο που κρίνεται η βιωσιμότητα ολόκληρου του πρωτογενούς τομέα.

Η αναγκαιότητα της συνέχισης της δραστηριότητας του ΣΑΣΟΕΕ στη βάση των αρχών στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία του και η λειτουργία του, είναι απαραίτητη σήμερα, δεδομένου ότι με την δημιουργία της ΕΘΕΑΣ και την καταστρατήγηση του κανόνα της αντιπροσωπευτικότητας και των διεθνών αρχών του συνεργατισμού, η πλειοψηφία των Συνεταιρισμών αισθάνονται άστεγοι από πλευράς εκπροσώπησης και καθοδήγησης. Πρέπει συγκροτημένα να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν από τον νόμο 4673/2020, να καθοδηγήσουμε τα μέλη μας στην τροποποίηση των καταστατικών αλλά και να προβάλουμε και να διεκδικήσουμε την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των μελών και αγροτών μας που εγείρουν οξύτατα θέματα βιωσιμότητας”.