Τρίτη, 02 Απριλίου 2013 08:59

Κατά της επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλη τη Μεσσηνία ο Δήμος Δυτικής Μάνης

Κατά της επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλη τη Μεσσηνία ο Δήμος Δυτικής Μάνης

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Οι Μανιάτες θέλουν μόνο για την περιοχή τους το ΠΟΠ Καλαμάτα, όσον αφορά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, γι’ αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτική Μάνης τάχθηκε κατά της επέκτασης αυτής της ένδειξης από τα όρια της πρώην επαρχίας Καλαμάτας σε ολόκληρο το Νομό Μεσσηνίας…

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την  πρόσφατη συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα και τάχθηκε στο  πλευρό των παραγωγών της Δυτικής Μάνης που αντιμάχονται την επέκταση της ένδειξης Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Καλαμάτα.
Ειδικότερα, το Σώμα μετά από αίτημα ελαιοπαραγωγών, αγροτικών συνεταιριστών, ελαιοτριβέων και τυποποιητών, αφού συζήτησε το θέμα εκτίμησε ότι εάν επεκταθεί το ΠΟΠ Καλαμάτα θα προκληθούν τα εξής: Μείωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος και αδυναμία προστασίας του, κίνδυνος καταστροφής της διεθνούς επωνυμίας ΠΟΠ Καλαμάτα και επιπτώσεις στην πολιτιστική γαστρονομική κληρονομιά της Μάνης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «τη συμπαράστασή του στους ελαιοπαραγωγούς, αγροτικούς συνεταιριστές, ελαιοτριβείς και τυποποιητές της περιοχής του, έως τη δικαίωση του αιτήματός τους, αφού τάσσεται ανεπιφύλακτα κατά της επέκτασης του ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ σ όλη τη Μεσσηνία».
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
Ακόμη το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την  υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μονάδας αφαλάτωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας στον Άγιο Νικόλαο.