Πέμπτη, 16 Μαϊος 2013 11:46

Τυποποίηση του ΠΟΠ Καλαμάτα μόνο εντός Μεσσηνίας αλλιώς να αποσυρθεί ο φάκελος!

Τυποποίηση του ΠΟΠ Καλαμάτα μόνο εντός Μεσσηνίας αλλιώς να αποσυρθεί ο φάκελος!

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Να  μην  επιτρέπεται η τυποποίηση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου «ΠΟΠ Καλαμάτα» σε μονάδες εκτός της Μεσσηνίας, ζητάει και πάλι ο πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος του Επιμελητηρίου, Δημήτρης Γυφτέας. Επιμένει για την απόσυρση του φακέλου επέκτασης του «ΠΟΠ Καλαμάτα» σε όλο το νομό…

…εφόσον δεν απαγορευτεί η τυποποίηση και εμφιάλωση του προϊόντος σε περιοχές εκτός Μεσσηνίας. Υποστηρίζει ότι η τυποποίηση και εκτός νομού θα πλήξει την ποιότητα του προϊόντος και την τοπική οικονομία.
Σε επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους βουλευτές και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου ο Δημήτρης Γυφτέας τονίζει:
«Επανερχόμενοι στην πάγια θέση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και εφόσον δεν είναι δυνατή, ως ισχυρίζεστε, η συμπλήρωση του φακέλου με το πάγιο αίτημα της πλειονότητας των παραγωγών και τυποποιητών της περιοχής για τυποποίηση και συσκευασία εντός ζώνης νομού Μεσσηνίας, αιτούμεθα να αποσυρθεί ο σχετικός φάκελος, ώστε αυτός να ετοιμαστεί εκ νέου με πληρότητα και την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση, για να τύχει άμεσης αποδοχής από την Κοινότητα ως προς την τυποποίηση και συσκευασία εντός ζώνης Ν. Μεσσηνίας.
Θεωρούμε δε, ότι η ΕΑΣ Μεσσηνίας χειρίστηκε μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο θέμα με τον πλέον αναποτελεσματικό τρόπο, ζημιώνοντας για σειρά ετών τόσο το προϊόν, όσο και τους παραγωγούς και τυποποιητές του νομού, απαξιώνοντας τη ταυτότητα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ», η οποία κινδυνεύει από τους τέτοιους χειρισμούς να χάσει τη ταυτότητα της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, την οποία δικαιωματικά κατέχει. Η σύγχυση που επικρατεί με τους όρους τυποποίηση, συσκευασία και εμφιάλωση, πρέπει να ξεκαθαρίσει και να γίνει σαφές ότι η τυποποίηση, εμφιάλωση και συσκευασία του προϊόντος επιτρέπεται ΜΟΝΟ εντός της ζώνης του νομού Μεσσηνίας.
Επί συνόλω είκοσι (20) ετών από την αρχική αίτηση του ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (έτος 1993), η ΕΑΣ Μεσσηνίας, ως εκπρόσωπος του ελαιοπαραγωγικού κλάδου του νομού μας, δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια για τη στήριξη, καταξίωση και αναγνωσιμότητα του BRAND ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ σε διεθνές επίπεδο, ενώ γνωρίζει τη σημασία της εξωστρέφειας για την στρατηγική ανάπτυξη της χώρας και την προκοπή του τόπου. Δεν προέβη στη σύνταξη ούτε ενός επιπλέον αιτήματος προς την ΕΕ για τη δημιουργία νέων ελαιολάδων ΠΟΠ, ως όφειλε να κάνει, για να στηρίξει την οικονομία του Νομού και τις προσπάθειες των παραγωγών άριστης ποιότητας μεσσηνιακού ελαιολάδου.
Αντιθέτως, σήμερα και δυστυχώς ως φαίνεται και με την υποστήριξη του ΥΠΑΑΤ (Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας) και αδιαφορώντας πλήρως για τις απόψεις και ενστάσεις των παραγωγών, των ελαιοκομικών συνεταιρισμών, τυποποιητών και βραβευμένων εξαγωγικών μονάδων του ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ της περιοχής μας, προσπαθεί να προκαλέσει διεθνή σύγχυση διαχωρίζοντας πλήρως από τη συνολική διεργασία τυποποίησης του ελαιολάδου που διεκπεραιώνεται σε ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια του Νομού μας, την εμφιάλωση ή/και συσκευασία του τελικού προϊόντος.
Με το νέο δε αίτημα της ΕΑΣ Μεσσηνίας προς την ΕΕ, προωθείται άμεσα η διακίνηση του προϊόντος χύμα από τη Μεσσηνία, προς τυποποιητήρια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χάνεται η προστιθέμενη αξία της συνολικής τυποποίησης εντός του Νομού και οδηγεί στην αύξηση της επικινδυνότητας εκφυλισμού του προϊόντος, εφόσον σε περίοδο κρίσης απαιτεί από το Κράτος να διευρύνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του εξαιρετικού και ιδιαίτερου ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτα από μη ενδεδειγμένες πρακτικές και νοθεία.
Επιπλέον, επιθυμεί με το αίτημα της αυτό να επικυρώσει την εσφαλμένη και σε πλήρη αντίθεση με την αρχική εγκριτική απόφαση ελαιολάδου ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, πρακτική τυποποίησης εκτός νομού Μεσσηνίας. Η πρακτική αυτή θεωρούμε πως καταχρηστικά διεκπεραιώνεται σήμερα εκτός Νομού με την αιτιολογία ότι τα τυποποιητήρια του Νομού Μεσσηνίας δεν επαρκούν για την συνολική τυποποίησης του προϊόντος.
Οι τυποποιητικές επιχειρήσεις της Μεσσηνίας έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα τη ΠΟΠ και είναι σκόπιμο να δώσουμε και σε άλλους την ευκαιρία να επενδύσουν στην περιοχή μας προς συμφέρον των Μεσσηνίων ελαιοπαραγωγών και του νομού μας γενικότερα.
Την πλήρη αντίθεση του στην πρόταση για τυποποίηση του ελαιολάδου ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ εκτός Μεσσηνίας εκφράζει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για μια ακόμη φορά, διότι αυτό θα είναι καταστροφικό για την τοπική οικονομίας και για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα δε στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα και ενώ η εθνική αλλά και ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης επικαλείται την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη, αντί να δίνεται το ερέθισμα επενδύσεων στη Μεσσηνία προς συμφέρον των ελαιοπαραγωγών και του νομού μας γενικότερα, η στρατηγική της ΕΑΣ Μεσσηνίας και του ΥΠΑΑΤ είναι η πώληση χύμα ελαιολάδου ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η προετοιμασία ενός αιτήματος από Ανεξάρτητη Αρχή, με την υποστήριξη ομάδας ειδικών επιστημόνων (τεχνικών και οικονομικών εμπειρογνώμων με εμπειρία και στο διεθνές BRANDING), με στόχο την προστασία του προϊόντος και της τοπικής οικονομίας».