Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2012 10:50

Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιρισμών στις 17 Μάρτη

Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιρισμών στις 17 Μάρτη

ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΦΟΡΕΑ
Άρον άρον τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 17 Μάρτη αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, με σκοπό τη λήψη απόφασης για τη μετεξέλιξή της, είτε σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό είτε σε Aγροτική Eταιρική Σύμπραξη, όπως ορίζει η νέα νομοθεσία.
Εν τω μεταξύ, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση να μετεξελιχθεί η Ένωση σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό.

Εντυπώσεις προκαλεί το γεγονός ότι η διοίκηση της Ένωσης καθυστέρησε να κινήσει τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε με αίτηση συμβούλων και όχι με πρωτοβουλία του προέδρου, Βασίλη Κοζομπόλη.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Ένωση πρέπει να έχει αποφασίσει μέχρι τις 21 Μάρτη σε ποιο νομικό καθεστώς θα προσαρμοστεί.
Στο νέο πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό, εφόσον αποφασίσει και η Γενική Συνέλευση να μετεξελιχθεί σε τέτοιον η Ένωση, θα ενταχθούν όλοι οι συνεταιρισμοί που σήμερα συναποτελούν την ΕΑΣ, εκτός από εκείνους που έχουν θετικά αποτελέσματα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της επιλογής, είτε της αυτονόμησης είτε της ένταξης στο νέο σχήμα.