Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 14:57

Όλο και πιο πολλά τα κρούσματα νοθείας του ελαιολάδου λέει ο Θ. Πετράκος

Όλο και πιο πολλά τα κρούσματα νοθείας του ελαιολάδου λέει ο Θ. Πετράκος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Η νόθευση του ελαιολάδου σημειώνει αυξητικές τάσεις, τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Πετράκος, σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία προτείνει, για τον περιορισμό του φαινομένου, την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας, που ήδη εφαρμόζεται στην Ιταλία…

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Η νόθευση του ελαιολάδου σημειώνει αυξητικές τάσεις, τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Πετράκος, σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία προτείνει, για τον περιορισμό του φαινομένου, την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας, που ήδη εφαρμόζεται στην Ιταλία…

Η ερώτηση του Θανάση Πετράκου έχει ως εξής: «Το ελαιόλαδο αποτελεί το πιο σημαντικό αγροτικό προϊόν της χώρας μας, με μεγάλη συνεισφορά στο εμπορικό ισοζύγιο της λόγω των εξαγωγών. Πρέπει επομένως να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του και την περεταίρω προώθησή του. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ελαιόλαδο είναι από τα πιο "εκτεθειμένα" στη νοθεία και την αλλοίωση προϊόντα διατροφής γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα και ο κίνδυνος πολύ μικρότερος σε σχέση με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα η νοθεία του ελαιολάδου δείχνει αυξητικές τάσεις καθώς υπάρχει ισχυρό οικονομικό κίνητρο.
Είναι αναγκαία η δημιουργία και εφαρμογή μητρώου πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα του εγχώριου ελαιόλαδου προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και να προσδοθεί μεγαλύτερη αξία στο πραγματικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται στη χώρα. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό 299/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ιταλία εφαρμόζεται ήδη από τις αρχές του 2014.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.                Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα του εγχώριου ελαιόλαδου όπως προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό 299/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης   ώστε περιοριστεί η νοθεία του ελαιολάδου;
2.                Σε ποια άλλα μέτρα θα προχωρήσει το Υπουργείο για  την προώθηση του ελαιολάδου αλλά και προκειμένου να το προστατεύσει από τη νοθεία;».