Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014 20:45

Αδιαφορία της Περιφέρειας για τις μεγάλες αλλαγές της ΚΑΠ

Αδιαφορία της Περιφέρειας για τις μεγάλες αλλαγές της ΚΑΠ

Του Παναγιώτη Αλευρά 
Αναμφίβολα  η κατάρτιση  του εθνικού φακέλου και ο τρόπος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) σχετικά  με την  κατανομή   των  άμεσων   ενισχύσεων, καθώς και των  μέτρων γεωργικής ανάπτυξης, αποτελούν ζητήματα…

Του Παναγιώτη Αλευρά 
Αναμφίβολα  η κατάρτιση  του εθνικού φακέλου και ο τρόπος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) σχετικά  με την  κατανομή   των  άμεσων   ενισχύσεων, καθώς και των  μέτρων γεωργικής ανάπτυξης, αποτελούν ζητήματα…

…καθοριστικής σημασίας για τον προσανατολισμό και
την προοπτική της ελληνικής γεωργίας.
Αυτό συμβαίνει διότι οι αποφάσεις που θα  ληφθούν για την  προγραμματική περίοδο  2015-2020 αφορούν το σχεδιασμό των άμεσων ενισχύσεων ( Πυλώνας 1) ύψους 15,6  δις  Ευρώ και αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας 2) ύψους 4,2  δις Ευρώ, θα επηρεάσουν δε  τις εξελίξεις στον Πρωτογενή τομέα  για την επόμενη 10/ετία.
Μάλιστα για πρώτη φορά, το 30% των πόρων του Πυλώνα 2 εκχωρείται στις Περιφέρειες , οι οποίες  κλήθηκαν  μέχρι  τις 17 Ιουλίου  να   έχουν  υποβάλλει  τις προτάσεις   τους   στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τον καθορισμό της επενδυτικής τους στρατηγικής και την κατανομή των πόρων του Αγροτικού Ταμείου.  
Αυτό   πρακτικά   σημαίνει  πως  κάποια    περιφέρεια   μπορεί  να    «πριμοδοτήσει» συγκεκριμένη δράση ή μέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την ανάπτυξη της περιοχής της.
Αλήθεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλλε τις δικές της προτάσεις και το ερώτημα που μπαίνει είναι: εάν υπέβαλε, ποιες είναι  και  γιατί  δεν   έγινε   διαβούλευση   με  τους αρμόδιους φορείς, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, τυποποιητές, ομάδες παραγωγών κλπ.
Παράλληλα η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το σχεδιασμό της,  για  την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ το αργότερο μέχρι 1 Αυγούστου 2014.
Σήμερα, λίγες ημέρες πριν, δεν έχουν ανακοινωθεί οι προτάσεις της κυβέρνησης για  το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, ώστε να αρχίσει η σχετική “ζύμωση”.
Το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης και  Τροφίμων “διαρρέει” διάφορα  σενάρια  και παρακολουθεί   τις  αντιδράσεις.  (Ήδη  μετά  τον ανασχηματισμό η νέα πολιτική ηγεσία, ανακοίνωσε ότι δεν θα υποβάλλει στην Ε.Ε. την πρόταση Τσαυτάρη.)
Αυτές όμως οι καθυστερήσεις υπονομεύουν τον διάλογο  και περιορίζουν σημαντικά  τα χρονικά περιθώρια  της διαβούλευσης, η  οποία πρέπει να έχει   ολοκληρωθεί μέχρι τις  25 Ιουλίου.  
Για  το  λόγο   αυτό   πολλές    περιφέρειες    της    χώρας   μας    (Κρήτη,   Θεσσαλία  κ.α) πραγματοποίησαν συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς και κατέθεσαν τις προτάσεις  τους που εξυπηρετούν και βελτιώνουν τη παραγωγική διαδικασία της περιοχής τους.
Δυστυχώς κάτι ανάλογο δεν έχει γίνει  στην Περιφέρειά μας,   παρ΄   ότι είναι από τις περιοχές  που  επηρεάζεται  περισσότερο,  από   τον   τρόπο  κατανομής  των  άμεσων ενισχύσεων.
Υπενθυμίζω ότι η  Πελοπόννησος  και   ιδιαίτερα  η Μεσσηνία έχει υψηλή μοναδιαία  αξία δικαιώματος, γιατί χαρακτηρίζεται κυρίως ως ζώνη υψηλής παραγωγικότητας με  δυναμικές καλλιέργειες και μεγάλες αποδόσεις.
Πέρα από το μοντέλο που τελικά θα επιλεγεί, υπάρχει ανάγκη    να  αναζητηθούν   τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των προϊόντων μας, που υφίστανται σημαντικές απώλειες, όπως είναι κυρίως η κορινθιακή σταφίδα και το ελαιόλαδο.  
 Π.χ.  Σήμερα η ενίσχυση της κορινθιακής σταφίδας ανέρχεται  στα 340 ευρώ ανά  στρέμμα. Με  τη  νέα ΚΑΠ  όποιο   από  τα σενάρια που “διαρρέουν”  εφαρμοσθεί, η  επιδότηση  θα κυμανθεί από 45- 70 Ευρώ το στρέμμα.
 Απαιτείται συνεπώς, για να στηριχθεί ένα καθαρά εξαγωγικό προϊόν, επιπλέον ενίσχυση.
Το ίδιο ισχύει  και για το ελαιόλαδο.
Η νέα ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα και τους τρόπους γι΄αυτό τον σκοπό, είτε:
1)   Με ένταξή τους  στο καθεστώς  Συνδεδεμένων Ενισχύσεων.
2)   Από τα ειδικά προγράμματα , κυρίως του 2ου Πυλώνα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σχέση με φυσικούς περιορισμούς (επικλινή εδάφη, περιοχές φυσικού κάλους.)
3)  Καθορισμός minimum ενίσχυσης  αναφορικά με τις καλλιέργειες  που υπάρχουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Απομένει όμως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Συνεταιριστικές οργανώσεις, Επιστημονικούς φορείς , Επιμελητήρια ) να αξιοποιήσουν
τα σημαντικά αυτά εργαλεία της νέας ΚΑΠ, προς όφελος της αγροτικής μας ανάπτυξης και στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών μας.

Με  τιμή
Παναγιώτης    Αλευράς 
τ.  Αντιπεριφερειάρχης  Μεσσηνίας