Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 19:57

Σφήνα στην ιδιωτικοποίηση της Ένωσης μπαίνει ο Συνεταιρισμός Καλαμάτας

Σφήνα στην ιδιωτικοποίηση της Ένωσης μπαίνει ο Συνεταιρισμός Καλαμάτας

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Ανταγωνιστική πρόταση για την παραχώρηση προς εκμετάλλευση των υποδομών της Ένωσης Μεσσηνίας, καταθέτει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας. Η Ένωση έχει συμφωνήσει με την «Κωνσταντόπουλος Α.Ε.» για τη παραχώρηση των υποδομών της…

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Ανταγωνιστική πρόταση για την παραχώρηση προς εκμετάλλευση των υποδομών της Ένωσης Μεσσηνίας, καταθέτει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας. Η Ένωση έχει συμφωνήσει με την «Κωνσταντόπουλος Α.Ε.» για τη παραχώρηση των υποδομών της…

Ο εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, Μιχάλης Αντωνόπουλος (αντιπρόεδρος), κάνει την εξής πρόταση στην Ένωση Μεσσηνίας:
«Κύριοι συνάδελφοι, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας σε πρόσφατη συνεδρίασή του (241/ 14/7/2014) αποφάσισε την υποβολή πρότασης συνεργασίας για την εκμίσθωση του τυποποιητηρίου του συνεταιρισμού Α. Σ Μεσσηνίας, για λάδι και ελιές ανάλογη αυτής που δημοσιεύθηκε στα τοπικά ΜΜΕ και συζητήθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση της 6//7/2014.
Ως έχοντες έννομο συμφέρον, υποβάλουμε την εξής πρόταση:
Προσφέρουμε μίσθωμα αυξημένο κατά 10.000 ευρώ ετησίως και με 5 λεπτά επιπλέον στις τιμές της προμήθειας για λάδι και ελιές αντίστοιχα.
Επίσης επιπλέον δεσμευόμαστε για τη συγκέντρωση του ελαιολάδου ΠΟΠ αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της πρώην Ένωσης στη Θουρία.
Ο Α. Σ. Καλαμάτας διατηρεί όλα τα προνόμια και τις προϋποθέσεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας, συμμετέχει μέχρι σήμερα στον Α Σ. Μεσσηνίας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης μας, είναι ο πλησιέστερος συνεταιρισμός και εκ του νόμου έχει δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΕΑΣ που εσείς σήμερα διαχειρίζεστε.
Αιτούμεθα όπως αξιολογήσετε την βελτιωμένη συνεταιριστική προσφορά μας, συζητήσετε μαζί μας σε κοινή συνεδρίαση των δύο διοικητικών συμβουλίων για λήψη απόφασης επί της παραπάνω βελτιωμένης πρότασης μας πριν προβείτε σε υπογραφή οποιασδήποτε επιχειρηματικής συμφωνίας που ενδεχόμενα θα βλάψει τα συμφέροντα των Μεσσηνίων παραγωγών μελών μας αφού θα έχει μικρότερο οικονομικό όφελος για τον Α Σ Μεσσηνίας από το όφελος που θα προκύψει από την δική μας βελτιωμένη προσφορά.
Σημειωτέων ότι είμαστε μέλη της πρώην ΕΑΣ και συνεχίζουμε να είμαστε μέχρι και σήμερα αφού δεν έχει προκύψει σχετική αίτηση αποχώρηση μας η αντίστοιχη διοικητική η νομοθετική απόφαση περί μη συμμετοχής μας.  Άλλωστε υπάρχει και η σχετική καταχώρηση των πάγιων θέσεων μας με επιστολή που ήδη έχουμε καταθέσει στο Δ .Σ. της  πρώην ΕΑΣ».