Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 15:12

Προς ολοκλήρωση η κατασκευή του Φιλιατρινού Φράγματος

Προς ολοκλήρωση η κατασκευή του Φιλιατρινού Φράγματος

ΥΠΑΑΤ ΣΕ ΠΕΤΡΑΚΟ 
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του Φιλιατρινού Φράγματος, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκο. Όπως σημειώνεται, οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 90%, ενώ το σημαντικό για την αγροτική οικονομία της περιοχής έργο, αναμένεται να τελειώσει την άνοιξη του 2015…

ΥΠΑΑΤ ΣΕ ΠΕΤΡΑΚΟ 
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του Φιλιατρινού Φράγματος, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκο. Όπως σημειώνεται, οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 90%, ενώ το σημαντικό για την αγροτική οικονομία της περιοχής έργο, αναμένεται να τελειώσει την άνοιξη του 2015…

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι η κατασκευή του Φράγματος Φιλιατρινού στο Νομό Μεσσηνίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο δεδομένου ότι έχει ήδη εκτελεσθεί ποσοστό εργασιών της τάξης του 90%. Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνης εγκρίθηκε και η τροποποίηση της μελέτης στεγάνωσης του φράγματος» αναφέρει η απάντηση του Υπουργείου προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεχίζει:
«Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει :
α) Την κατασκευή του φράγματος συνολικού μήκους στη στέψη 246 μ. και όγκου αναχώματος περίπου 370.000 μ3, ενώ ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα του φράγματος θα είναι 7,81 εκατ.μ3. Το φράγμα κατασκευάζεται με διατομή ομοιογενή από σκληρό κυλινδρούμενο ανάχωμα και είναι ύψους 45 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
β) Την παραλλαγή της επαρχιακής οδού Φιλιατρών - Χριστιανούπολης, η οποία διέρχεται από τη στέψη του φράγματος, καθόσον η υφιστάμενη οδός θα κατακλυσθεί από τα νερά του ταμιευτήρα.
γ) Τον Αγωγό Μεταφοράς του ύδατος στην κατανάλωση, που αρχίζει από την περιοχή του φράγματος και περατούται στις θέσεις απόληψης του ύδατος, για την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής Φιλιατρών.
Το κόστος της κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.022.974,26 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Το έργο είναι ενταγμένο με την 7283/6-8-2008 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» στο Π.Α.Α. «2007 - 2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εκκρεμεί η επένδυση της ανάντη παρειάς του φράγματος με σύνθετο συγκολλημένο υλικό γεωμεμβράνης και γεωυφάσματος κατόπιν ήδη ληφθείσας γνωμοδότησης του αρμόδιου Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου.
Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται την Άνοιξη του 2015».