Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 00:00

Φόβοι για μείωση της επιδότησης ελαιολάδου έως και 68%!

Φόβοι για μείωση της επιδότησης ελαιολάδου έως και 68%!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΖΗΤΑ Η ΚΡΗΤΗ 
Έντονη ανησυχία κυριεύει τους ελαιοκαλλιεργητές της Κρήτης, στους οποίους φτάνουν πληροφορίες ότι με τη νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η μείωση των επιδοτήσεων μπορεί να ανέλθει και στο 68%!...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΖΗΤΑ Η ΚΡΗΤΗ 
Έντονη ανησυχία κυριεύει τους ελαιοκαλλιεργητές της Κρήτης, στους οποίους φτάνουν πληροφορίες ότι με τη νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η μείωση των επιδοτήσεων μπορεί να ανέλθει και στο 68%!...

Όλα θα εξαρτηθούν από την περιφερειοποίηση της χώρας, όσον αφορά την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Αν η χώρα μοιραστεί σε δύο περιφέρειες, όπως θέλουν οι πληροφορίες, δηλαδή σε καλλιέργειες και σε βοσκότοπους, τότε πράγματι το κούρεμα των επιδοτήσεων των ελαιοκαλλιεργητών θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αναμφίβολα θα υποστούν οικονομική ζημιά οι νομοί που στηρίζονται στην ελαιοκαλλιέργεια, όπως είναι και η Μεσσηνία. Γι’ αυτό και οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης ζητούν να καθοριστούν περισσότερες περιφέρειες, βοσκότοποι, αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες ώστε το ψαλίδισμα των επιδοτήσεων του ελαιολάδου να μειωθεί στο μικρότερο δυνατό ποσοστό.
Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης σε υπόμνημά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με τις προτάσεις του για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα σημειώνει σχετικά τα εξής:
«Ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελαιοκομία στην Κρήτη είναι διαχρονικά δεμένος με την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία του νησιού από τα Μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα.
- Η ελαιοκαλλιέργεια προσφέρει σήμερα απασχόληση στο σύνολο σχεδόν (άνω του 95%) των κατοίκων της Κρήτης που αποτελούν Δημότες των Δήμων Μελών του ΣΕΔΗΚ.
-Η Ελαιοκαλλιέργεια και ο Τουρισμός αποτελούν σήμερα τους δυο βασικούς οικονομικούς πόρους του νησιού που μάλιστα η Περιφέρεια, οι Δήμοι και άλλοι τοπικοί φορείς καταβάλλουν προσπάθειες να τους συνδέσουν συνεργικά μεταξύ τους. 
Επομένως είναι φανερό ότι τα Εθνικά μέτρα με την νέα ΚΑΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελαιοκαλλιέργειας και όχι στην υποβάθμιση και εγκατάλειψή της, πράγμα που θα έχει τεράστιες, όχι μονό τοπικές, αλλά και εθνικές επιπτώσεις.
Στα πλαίσια αυτά κύριοι Υπουργοί, ο ΣΕΔΗΚ, που παρακολουθεί από καιρό τις εξελίξεις για την νέα ΚΑΠ τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο έχει ανησυχήσει τελευταία με διάφορες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες για την Περιφερειοποίηση της χώρας εξετάζεται η περίπτωση να γίνουν μόνο δύο Περιφέρειες (Καλλιέργειες και Βοσκότοποι).
Έτσι, όμως οι ελαιοκαλλιεργητές που είναι το σύνολο σχεδόν των Δημοτών μας στην Κρήτη, θα ζημιωθούν σημαντικά αφού οι εύλογα υψηλότερες επιδότησες που επι 10/ετιες ελάμβαναν θα περικοπούν δραστικά.
Οπωσδήποτε δεν είναι επίσημα γνωστό το μέσο ύψος της ανά στρέμμα επιδότησης για τις ενισχυόμενες καλλιέργειες. Όμως αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι η μέση ενίσχυση για την ελαιοκαλλιέργεια από 152,9 €/στρ. θα μειωθεί με το σχέδιο για δυο Περιφέρειες σε 38,5 ευρώ, τότε οι απώλειες για τους ελαιοκαλλιεργητές όπως γίνεται αντιληπτό θα είναι τεράστιες και θα προκαλέσουν σημαντικό αντίκτυπο και   στην οικονομία τους αλλά και στην οικονομία του νησιού.  
Βέβαια συγκρίνοντας κάποιος, από πρώτη άποψη, τις επιδοτήσεις μεταξύ καλλιεργειών ανά στρέμμα ίσως οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεροληψία υπέρ της ελαιοκαλλιέργειας. Αυτό όμως δεν ευσταθεί για τους εξής λόγους:
(α). Οι ελαιώνες δεν αποτελούν μια απλή εδαφική έκταση, όπως στην περίπτωση των αροτραίων και άλλων καλλιεργειών, αλλά μια μόνιμη εγκατάσταση στην οποία το έδαφος αποτελεί μικρό ποσοστό μόνο, της συνολικής επένδυσης, η οποία απαίτησε 10/ετιες η και αιώνες και μόχθους γενεών για να υπάρξει.
(β) Η δραστική περικοπή των ενισχύσεων των ελαιοκαλιεργητών, ασφαλώς θα προκαλέσει οικονομική αδυναμία τους, τέτοια ώστε να οδηγηθούν σε πώληση του προϊόντος σε χαμηλές τιμές, κάτω του κόστους παραγωγής και συνακόλουθα στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας.  
(γ) Η μέση έκταση ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή στην Κρήτη - με βάση τα στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου που συνέταξε το ΥπΑΑΤ - είναι μόλις 10 στρ. Επομένως η μέση επιδότηση ανά παραγωγό είναι μόλις 1.500 €.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, αλλά και τους ιδιαίτερους διαχρονικούς, κοινωνικούς και ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς της ελαιοκαλλιέργειας με τους Μεσογειακούς λαούς, ήδη και οι άλλες μεγάλες Ελαιοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ φροντίζουν να διασφαλίσουν την στήριξη και αναβάθμιση της.
Έτσι λοιπόν η Ισπανία, όπως πληροφορούμαστε υιοθετεί τέσσερις Περιφέρειες: «Βοσκότοπους», «Αρδευόμενες», «Ξηρικές» και «Μόνιμες», κατατάσσοντας προφανώς την Ελαιοκαλλιέργεια στις «Μόνιμες» όπου η ακριβής ανάλυση του όρου μάλλον δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ένταξη και άλλων καλλιεργειών.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Μετά τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι Περιφέρειες που πρέπει να προταθούν και από την Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσουν τους ελαιοκαλλιεργητές αλλά και την συνέχεια και αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας.
Επομένως η υιοθεσία μιας Περιφερειοποίησης ανάλογης με εκείνη της Ισπανίας, που θα περιλαμβάνει «Βοσκοτόπους», «Αροτραίες» και «Μόνιμες» καλλιέργειες, που είναι ανάλογη και με την πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική για τους ελαιοκαλλιεργητές, εφόσον διευκρινιστεί ότι ως «Μόνιμες» θα χαρακτηρίζονται «καλλιέργειες μη επιδεχόμενες αλλαγές στην διάρκεια μιας 50/ετιας».
Προφανώς, ακόμη καλύτερα θα ήταν η αποδοχή μιας Περιφέρειας με το όνομα «Ελαιοκαλλιέργειες» ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις παρερμηνειών».