Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 00:00

Αιτήσεις για πρόγραμμα αναδιάρθωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Αιτήσεις για πρόγραμμα αναδιάρθωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων…

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων…

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 4598/131499/20-10-2014 Υ.Α. με θέμα «Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής συμπληρωματικών αιτήσεων για την αμπελοοινική περίοδο 2014 - 2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Αίτηση - Υπεύθυνη (υπόδειγμα 1)
Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες
Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης
Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2014
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας
Για πληροφορίες στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (Γραφείο 213 & 212) της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, τηλέφωνο 2721361213 και στο Γραφείο Αγροτικής Δικονομίας Πύλου, τηλέφωνο 2723022151».