Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 00:00

Νομικές ενστάσεις για την παραχώρηση εγκαταστάσεων της ΕΑΣ σε ιδιώτη

Νομικές ενστάσεις για την παραχώρηση εγκαταστάσεων της ΕΑΣ σε ιδιώτη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Αμφισβητεί τη νομιμότητα των αποφάσεων της Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας, για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων τυποποίησης και εμπορίας σε ιδιώτη, ο Μιχάλης Αντωνόπουλος, μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού…

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Αμφισβητεί τη νομιμότητα των αποφάσεων της Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας, για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων τυποποίησης και εμπορίας σε ιδιώτη, ο Μιχάλης Αντωνόπουλος, μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού…

Τις ενστάσεις του για τη νομιμότητα των ενεργειών που έχουν γίνει σχετικά με την παραχώρηση στον ιδιώτη, σημειώνει ο Μιχάλης Αντωνόπουλος σε κείμενο που κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα ο Μιχάλης Αντωνόπουλος τονίζει τα εξής: «Κύριε πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, στην τελευταία Γενική Συνέλευση της 6/7/2014 της πρώην ΕΑΣ ελήφθηκε μια απόφαση που όχι μόνο μας βρίσκει αντίθετους λόγω συνεταιριστικής αντίληψης και ιδεολογίας αλλά και για λόγους που σχετίζονται με την καταστρατήγηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας.
Σε αυτή τη Γ.Σ. ήμουν παρών και καταψήφισα τη συγκεκριμένη πρόταση παραχώρησης - ενοικίασης σε ιδιώτη επενδυτή για το εργοστάσιο και τις εγκαταστάσεις τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου και ΠΟΠ ελιάς Καλαμών. Πολύ κακώς έχει γραφτεί ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, αφού υπήρχαν και άλλοι που τοποθετήθηκαν αρνητικά και η ψηφοφορία έγινε όχι όπως προβλέπεται αλλά δια «βοής» και αμέσως μετά διαλύθηκε η Γ.Σ.
Η συγκεκριμένη απόφαση για εκχώρηση - ενοικίαση της τυποποίησης και εμπορίας όπως ήταν στην συμφωνία - εισήγηση που δώσατε και στον Τύπο μετά τη γενική συνέλευση και όχι στα μέλη του ΑΣ με ανάλογη επιστολή έγκαιρα για να έχουν άποψη, τροποποιεί βασικά άρθρα του καταστατικού του συνεταιρισμού όπως ρητά αναφέρεται και ως εκ τούτου απαιτούσε πλειοψηφία των 2/3 που σε καμιά περίπτωση δεν είχε υπάρξει.  Επίσης σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου ο Α.Σ. Μεσσηνίας παραχωρεί την απόλυτη χρήση των σημάτων που δεν ανήκουν ακόμα στο σημερινό συνεταιρισμό αλλά στην παλιά ΕΑΣ και κατ’ επέκταση σε όλους τους συνεταιρισμούς, που ήταν μέλη της και υφίστανται και τους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχετε ενημερώσει όπως και οφείλατε.  Αυτό προκύπτει και από τη συσκευασία που αναφέρει τα τυποποιημένα προϊόντα μας με το σήμα ΕΑΣ Μεσσηνίας μέχρι και σήμερα.  Επίσης ο Α.Σ. παραχωρεί – ενοικιάζει τη μονάδα τυποποίησης η οποία έχει επιδοτηθεί από κοινοτικό πρόγραμμα.
Δεν λύνει σε καμιά περίπτωση διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα του Α.Σ. Μεσσηνίας γιατί το τίμημα θα πρέπει να εισπράττεται στο σύνολο του από τους πιστωτές που έχουν υποθηκεύσει το ακίνητο που ενοικιάζεται.
Δεν ακολουθήθηκε η απαραίτητη διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου της τυποποίησης αφού όλα έγιναν κατά συγχώνευση με μια απόφαση μίας ολιγομελούς Γ.Σ. (40 – 45 παρόντα μέλη) χωρίς σχετική εξουσιοδότηση.
Επίσης από ότι διαφαίνεται δεν μπορεί η διαχείριση των σημάτων να γίνει από μη συνεταιριστική οργάνωση εκτός νομού Μεσσηνίας και που δεν αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των Μεσσηνίων παραγωγών, όπως ίσχυε μέχρι τώρα χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. , που είχε εισαγάγει το θέμα όταν και λήφθηκε το ΠΟΠ.
Θεωρούμε ότι οι υφιστάμενοι συνεταιρισμοί Μεσσηνίας και μέλη της πρώην ΕΑΣ, έχουν λόγο και θα πρέπει να είχαν ενημερωθεί να συμμετέχουν στις όποιες αποφάσεις, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν απεμπολήσει κανένα από τα δικαιώματα που τους παρείχε η συμμετοχή τους στα σήματα και στην περιουσία της πρώην ΕΑΣ μέχρι να τους επιστραφεί και η μερίδα τους.  Το νομικό αυτό ζήτημα αναδεικνύει και το άρθρο 61, παρ. 15 του νόμου 4277/2014 που είναι θέμα της σημερινής Γ.Σ. και αφορά την έγκριση των γενικών συνελεύσεων.
Σημειωτέον ότι θα έπρεπε τα μέλη της σημερινής Γ.Σ. να ενημερωθούν όχι μόνο δια Τύπου αλλά εγγράφως  για την υλοποίηση και εφαρμογή προβλέψεων του άρθρου 61 παρ. 15 ν.4277/2014, ενόψει επιχειρητέων πράξεων ν.4015/2011
Όλα τα παραπάνω μαζί με τις οποιασδήποτε άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί διασφαλίζουν τα συμφέροντα του σημερινού Α.Σ και των Μεσσηνίων παραγωγών που μέχρι σήμερα εκπροσωπείται.
Μετά τιμής
Το μέλος της Γ.Σ
Αντωνόπουλος Μιχάλης»