Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 00:00

Ερώτηση για την υποβάθμιση του Ινστιτούτου Ελαίας Καλαμάτας

Ερώτηση για την υποβάθμιση του Ινστιτούτου Ελαίας Καλαμάτας

ΔΗΜΑΡ 
Για το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, που υποβαθμίζεται από Διεύθυνση σε Τμήμα, αλλά και για την υποβάθμιση της γεωργικής έρευνας σε όλη τη Νοτιοδυτική Ελλάδα κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ...

ΔΗΜΑΡ 
Για το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, που υποβαθμίζεται από Διεύθυνση σε Τμήμα, αλλά και για την υποβάθμιση της γεωργικής έρευνας σε όλη τη Νοτιοδυτική Ελλάδα κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ...

Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης, Αιτωλοακαρνανίας Νίκη Φούντα και Λαρίσης Θωμάς Ψύρρας.
Στο νέο οργανόγραμμα της προσωρινής Διοίκησης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ - οργανισμός στον οποίο έχει ήδη από το 2011 ενσωματωθεί ολόκληρο το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), διαπιστώνεται ότι όχι μόνο δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την ερευνητική στήριξη του πρωτογενούς τομέα στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Πελοπόννησο, αλλά αντίθετα υπάρχει υποβάθμιση της γεωργικής έρευνας, καθώς το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών και το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας υποβαθμίζονται από Διευθύνσεις σε Τμήματα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
«Ο αγροτικός (φυτικός & ζωικός) τομέας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας είναι στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή οικονομία και έχει ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα για την εθνική οικονομία. Η Νοτιοδυτική Ελλάδα, δηλαδή η γεωγραφική ζώνη που συγκροτείται από τις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου παρουσιάζει τον 3ο ισχυρότερο γεωργικό τομέα σε πανελλήνιο επίπεδο. Ενδεικτικά, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η ετήσια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της φυτικής παραγωγής της χώρας φθάνει τα 6,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1/5 ή (εκφραζόμενο ποσοστιαία) το 21% (δηλαδή παραγωγή αξίας 1,45 δισ. ευρώ) παράγεται στη γεωγραφική ζώνη της ΝΔ Ελλάδας. Σε αυτό το μερίδιο, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει με το 11% (731,20 εκατ. ευρώ), ενώ η Πελοπόννησος παράγει το 10% (719,76 εκατ. ευρώ) της αξίας της εθνικής φυτικής παραγωγής.
Δυστυχώς, όμως, σε πρόσφατη απόφαση (07/2014) για το νέο οργανόγραμμα της προσωρινής Διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ -οργανισμός στον οποίο έχει ήδη από το 2011 ενσωματωθεί ολόκληρο το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) - ουδεμία μέριμνα για την ερευνητική στήριξη του πρωτογενούς τομέα της ΝΔ Ελλάδας και των Ιόνιων Νήσων ελήφθη. Αντίθετα, σε αυτήν την απόφαση, ουσιαστικά εδραιώνεται και τυπικά η κατάργηση της αγροτικής έρευνας από την ευρύτερη περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση, το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών που αποτελεί τη μοναδική, ερευνητικά λειτουργούσα, δημόσια δομή παραγωγής γεωργικής έρευνας φυτοπροστασίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά, υποβαθμίζεται από Διεύθυνση σε Τμήμα Φυτοπροστασίας και υπάγεται υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών και Βιομηχανικών Φυτών που εδρεύει στη Λάρισα. Επίσης, με την ίδια απόφαση, το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας υποβαθμίζεται από Διεύθυνση σε Τμήμα και υπάγεται υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με έδρα τα Χανιά Κρήτης.
Πλήρως υποστελεχωμένες από ερευνητικό και με ελάχιστο υποστηρικτικό δυναμικό, βρίσκονται και οι λοιπές δομές γεωργικής έρευνας της ΝΔ Ελλάδας, ενώ το πρόβλημα επιδεινώνεται με τη μία και μοναδική πρόσληψη Ερευνητή στην Πάτρα, τη στιγμή που ο μέσος όρος των υπό πρόσληψη ερευνητών στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας ανέρχεται σε 8, εκτός των ήδη υπηρετούντων.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση της γεωργικής έρευνας στη Νοτιοδυτική Ελλάδα;
- Προτίθεστε να στελεχώσετε με το απαραίτητο ερευνητικό και υποστηρικτικό δυναμικό τις δομές γεωργικής έρευνας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας;
- Έχουν συνταχθεί μελέτες για τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας από την υποβάθμιση σε τμήματα του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πατρών και του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας;».