Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012 21:06

Προσπάθειες του Δήμου Μεσσήνης για τον αγροτικό τομέα

Προσπάθειες του Δήμου Μεσσήνης για τον αγροτικό τομέα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
Με εντατικό τρόπο φαίνεται ότι συνεχίζει ο Δήμος Μεσσήνης την προσπάθεια ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου της περιοχής του, για την καλλιέργεια της γης και την ανάπτυξη της γεωργίας, ώστε οι παραγωγοί να βελτιώσουν το εισόδημά τους.
Τη Δευτέρα προσκάλεσε στο Δημαρχείο αγρότες και σε συνέχεια της ημερίδας που έγινε το Δεκέμβριο, με θέμα «Ξανακαλλιεργούμε τη Μάνα Γη», τους κάλεσε να δραστηριοποιηθούν για τη δημιουργία ομάδας παραγωγών οπωροκηπευτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή και συνεταιρισμού, ώστε να διεισδύσουν λιγότερο δύσκολα στις αγορές.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αντικείμενο της συζήτησης που έγινε ήταν «αφενός να τονιστεί η αναγκαιότητα καλλιέργειας της γης και κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών με σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αφετέρου να καταγραφεί το ενδιαφέρον των αγροτών-παραγωγών που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά προκειμένου να συσταθεί Ομάδα Παραγωγών ή Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Μία τέτοια ομάδα θα μπορεί πολύ καλύτερα να διακινεί τα προϊόντα που θα παράγει, ταυτοποιημένα και με μικρότερο κόστος. Σκοπός του Δήμου είναι να ενημερώσει και να φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Ταυτόχρονα, συζητήθηκε και το θέμα της συμβολαιακής γεωργίας και ανταλλάχτηκαν απόψεις.
Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν και καλλιεργητικές τεχνικές για εναλλακτικές καλλιέργειες από παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεσσήνης, όπως αυτές του Ιπποφαούς, της Ροδιάς και της Φραγκοσυκιάς, και τέθηκαν ερωτήματα από αγρότες που ενδιαφέρονται.
Ταυτόχρονα, παρευρέθησαν και εκπρόσωποι της Κ.Ε.Π. Π.Ε. Μεσσηνίας (πρώην ΝΕΛΕ) προκειμένου να αναπτύξουν τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Μεσσήνης στο άμεσο μέλλον με θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης οπωροκηπευτικών, βιολογικής γεωργίας και εναλλακτικών καλλιεργειών.
Τέλος, ο Δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους αγρότες του καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης, αναφέροντας ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και ότι σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την ανωτέρω συνάντηση, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.