Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2015 17:31

Άμεσα η εκκαθάριση της επιδότησης προς όσους δεν έχουν πληρωθεί

Άμεσα η εκκαθάριση της επιδότησης προς όσους δεν έχουν πληρωθεί

ΛΕΕΙ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
Τη διαβεβαίωση ότι σε λίγες ημέρες θα πληρωθούν όσοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης, δίνει με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)…

ΛΕΕΙ ΟΠΕΚΕΠΕ 
Τη διαβεβαίωση ότι σε λίγες ημέρες θα πληρωθούν όσοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης, δίνει με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)…

Στην ανακοίνωσή του το γραφείο Μεσσηνίας του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει το λόγο για τον οποίο δεν έχουν πληρωθεί ακόμη κάποιοι παραγωγοί την εκκαθάριση και ειδικότερα σημειώνει: «Σχετικά με την πληρωμή της εκκαθάρισης της ενιαίας ενίσχυσης 2014 στο νομό Μεσσηνίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνονται τα εξής: 
1)      Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων νόμιμων ελέγχων που προηγήθηκαν της πληρωμής σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ολοκλήρωσε σε επίπεδο χώρας με επιτυχία και χωρίς καθυστέρηση την εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014, ποσού 928.520.274,14 ευρώ. Το σύνολο των δικαιούχων των αγροτών και κτηνοτρόφων για όλη την επικράτεια είναι 648.280. Το συνολικό ποσό πληρωμής της ΑΕΕ 2014 (Α΄ και Β΄ δόση) ανέρχεται σε 1.821.106.232,92 ευρώ. Η πληρωμή κάλυψε το 94%, για δε ειδικά τους κτηνοτρόφους το 95% του ποσού.
2)      Ειδικότερα για τον νομό Μεσσηνίας το συνολικό ποσό της  πληρωμής  της εκκαθάρισης της ενιαίας ενίσχυσης για το 2014 ανέρχεται σε 61.621.206 εκατ. ευρώ σε 40.691 δικαιούχους.
3)      Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει σε επίπεδο χώρας τον αριθμό λαθών σχεδιασμού αγροτεμαχίων, που προήλθαν από την αλλαγή του υποβάθρου, η οποία αποτελεί αυτονόητη διοικητική διαδικασία για την πλήρη υλοποίηση αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των πληρωμών. Εντοπίζει τα λάθη που προέκυψαν μέσω του συστήματος αξιολόγησης των συγκεκριμένων φορέων, και προχωρά σε αυτοματοποιημένες διορθώσεις καθώς δεν αποτελούν υπαιτιότητα των γεωργών και θα προχωρήσει άμεσα (εντός λίγων ημερών) σε νέα διορθωτική πληρωμή των εν λόγω αγροτεμαχίων. Επιπλέον ενημερώνει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αξιοπιστίας των αιτήσεων.
4)      Θα επακολουθήσει νέα ενημέρωση».