Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015 07:16

Βήματα του Συνεταιρισμού Καλαμάτας για καλύτερο και περισσότερο λάδι με μικρότερο κόστος

Βήματα του Συνεταιρισμού Καλαμάτας για καλύτερο και περισσότερο λάδι με μικρότερο κόστος

ΚΟΙΝΗ ΑΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
Μια μέθοδο που αποτελεί κανόνα στην Ισπανία αλλά στην Ελλάδα εφαρμόζεται κάπως ευρύτερα μόνο στη Λακωνία και σε περιοχές της Κρήτης και της Λέσβου, τη μέθοδο της κοινής άλεσης του ελαιοκάρπου που παραδίδουν οι παραγωγοί, ξεκίνησε να εφαρμόζει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας. Η σχετική παρουσίαση έγινε το βράδυ της Δευτέρας και, όπως υποστήριξαν οι διοργανωτές, παραγωγοί και ελαιοτριβείο ωφελούνται πολλαπλώς από την κοινή άλεση…

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός προσκάλεσε στο ελαιοτριβείο του ελαιοπαραγωγούς από την περιοχή της Καλαμάτας, εκπροσώπους υπηρεσιών, τον Τύπο και κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να παρουσιαστεί η μέθοδος της εκσυγχρονισμένης κοινής άλεσης και τα οφέλη της.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Unity ΕΠΕ, χημικός Αντώνης Αντωνόπουλος, παρουσίασε τη συσκευή που μετράει την περιεκτικότητα του ελαιοκάρπου σε λάδι και σε νερό και υπολογίζει την απόδοση του καρπού.


Μπροστά δεξιά ο χημικός Αντώνης Αντωνόπουλος

Χάρη στη συσκευή αυτή, οι παραγωγοί παίρνουν την πραγματική παραγωγή που αντιστοιχεί στην απόδοση των καρπών τους. Αντίθετα, σύμφωνα με την παραδοσιακή κοινή άλεση, οι παραγωγοί μοιράζονται το λάδι που παράγεται ανάλογα με το βάρος των ελιών που παραδίδουν, κάτι που αδικεί εκείνους τους παραγωγούς με ελιές που έχουν υψηλή απόδοση, ενώ αντίθετα ευνοεί τους παραγωγούς με ελιές μειωμένης απόδοσης. 

Το όλο σύστημα λειτουργεί ως εξής: Ο παραγωγός παραδίδει τον καρπό του στο ελαιοτριβείο. Ένα αντιπροσωπευτικό μικρό δείγμα της ποσότητας που παραδόθηκε αλέθεται σε μικρό μύλο και η ελαιόπαστα που βγαίνει τοποθετείται σε μια ειδική συσκευή η οποία δείχνει την ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού και αμέσως υπολογίζεται με ακρίβεια το λάδι που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ποσότητα. Όλη αυτή η διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από πέντε λεπτά της ώρας.


Αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποσότητας του ελαιοκάρπου που παρέδωσε ο παραγωγός οδηγείται για άλεσμα στον μικρό μύλο, ώστε η ελαιόπαστα που θα βγει να τοποθετηθεί σε ειδική συσκευή για να μετρηθεί η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού

Αφού λοιπόν υπολογιστεί το λάδι που αντιστοιχεί σε κάθε ποσότητα ελαιοκάρπου, ακολουθεί η κοινή άλεση. 
Το μεγάλο όφελος, τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος, είναι ότι με την κοινή άλεση δεν χάνεται χρόνος, βγαίνει δηλαδή καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο, ενώ βελτιώνεται και η ποσότητα του ελαιολάδου που παράγεται, διότι από τη συνεχή λειτουργία των μηχανημάτων του ελαιοτριβείου αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές τους. 
Ήδη, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ελαιοπαραγωγοί έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της κοινής άλεσης του ελαιοκάρπου.


Η ελαιόπαστα τοποθετείται σε ειδική συσκευή για να μετρηθεί η περιεκτικότητα σε λάδι και σε νερό

Σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό των ποιοτήτων του ελαιολάδου, η συσκευή στην οποία στηρίζεται η εκσυγχρονισμένη κοινή άλεση έχει τη δυνατότητα να μετρήσει και την οξύτητα του παραδιδόμενου ελαιοκάρπου και ανάλογα με το βαθμό οξύτητας να γίνεται χωριστή κοινή άλεση μέσα στο ίδιο ελαιοτριβείο.
Ο χημικός Αντώνης Αντωνόπουλος παρουσίασε παραδείγματα ελαιοτριβείων, συνεταιριστικών και ιδιωτικών, όπου εφαρμόζεται με επιτυχία η εκσυγχρονισμένη κοινή άλεση του ελαιοκάρπου, ιδιαίτερα στη Λακωνία.
Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου εξασφαλίστηκε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας.
Στ.Μ.