Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 00:33

Εκπροσώπους και προέδρους τμημάτων εκλέγει το Επιμελητήριο

Εκπροσώπους και προέδρους τμημάτων εκλέγει το Επιμελητήριο

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
Μια ακόμη, η τελευταία, εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το βράδυ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Θα εκλεγούν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, καθώς και οι πρόεδροι των Τμημάτων (Τουριστικό, Εμπορικό, Μεταφορικό, Εξαγωγικό, Επαγγελματικό, Μεταποίησης)…

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Ξυγκώρος, έχει προσδιορίσει την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 7:30 το βράδυ.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρώτη μετά τις εκλογές του Δεκέμβρη, εκλέχτηκαν α’ αντιπρόεδρος ο Παύλος Κρανιώτης, β’ αντιπρόεδρος ο Γιώργος Γκούμας, γενικός γραμματέας ο Παύλος Γκραίκης, οικονομικός επόπτης ο Γιώργος Καπερώνης, υπεύθυνος ΓΕΜΗ ο Ανδρέας Ζαγάκος και υπεύθυνος συμβουλευτικής επιχειρήσεων ο Μενέλαος Κουτέλας.