Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 10:01

Χρηματοδότηση, κατάρτιση, ορθολογικές εισφορές ζητούν οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στο βήμα και στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης οι Θεόδωρος Καλογερόπουλος, Γιώργος Μασουρίδης και Παναγιώτης Κατσαρός Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στο βήμα και στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης οι Θεόδωρος Καλογερόπουλος, Γιώργος Μασουρίδης και Παναγιώτης Κατσαρός

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΕΒΕΣΜ
Δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερη η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (και αντιδήμαρχος Καλαμάτας) Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας του…

Ο κ. Βασιλόπουλος ζήτησε μέτρα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, την συνέχιση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης και την αποσύνδεση του φορολογικού από το ασφαλιστικό, με τη μείωση του ύψους των εισφορών.

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης συγκρότησαν ως πρόεδρος ο πρόεδρος των επισκευαστών αυτοκινήτων Θεόδωρος Καλογερόπουλος και ο ως μέλη ο Παναγιώτης Κατσαρός από το Σωματείο των πρατηρίων υγρών καυσίμων και ο Γιώργος Μασουρίδης επίσης από το Σωματείο των επισκευαστών.

Ειδικότερα, κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε:

«Η οικονομική αλλά και κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας, παρά την ψευδαίσθηση που είχε δημιουργηθεί (λόγω της στασιμότητας της ελληνικής οικονομίας και τις ελπίδες που δημιουργήθηκαν για ανάκαμψη αυτής) δεν άλλαξε προς το καλύτερο. Και πραγματικά, εμείς που δραστηριοποιούμαστε στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να αναρωτιόμαστε αν αυτό που ζούμε είναι το χειρότερο ή όχι.

ΙΜΕ .Το ινστιτούτο μελετών της ΓΣΕΒΕΕ το Δεκέμβριο 2017 εκπόνησε την τελευταία μελέτη εισοδήματος και δαπανών των νοικοκυριών. Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο, τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν οξυμένα.  Το επίπεδο ευημερίας δεν βελτιώθηκε ενώ το διαθέσιμο εισόδημα το 2017 περιορίστηκε κι άλλο

Οι διαρθρωτικές αλλαγές ήταν και είναι επιβεβλημένες . Στη βάση όμως δημιουργίας  επιχειρηματικού ευνοϊκού κλίματος . Το οποίο θα τονώσει την αγορά θα προσελκύσει επενδύσεις και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας . Προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις και να ενισχυθεί η υφιστάμενη επιχειρηματικότητα χρειαζόμαστε   όραμα, σχέδιο και πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε:

Α. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων . Μέσω τραπεζικού συστήματος ή των ανάλογων αξόνων του ΕΣΠΑ που θα πρέπει να δημιουργηθούν με προτροπή της ΓΣΕΒΕΕ.

 Τραπεζικός ακατάσχετος λογαριασμός που να καλύπτει τις απαραίτητες  λειτουργικές ανάγκες, της κάθε επιχείρησης.

Προώθηση προγραμμάτων εγγυοδοσίας για κεφάλαιο κίνησης και για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα.

Ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή: δανεισμός με ευνοϊκά κριτήρια και εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο και σε εύλογο χρονικό διάστημα οι εκταμιεύσεις των χρημάτων.

Μετατροπή των συνεταιριστικών τραπεζών σε επενδυτικές, προκείμενου να μπορούν να στηρίξουν της μικρομικρές επιχειρήσεις με κεφάλαιο κίνησης.

Β. Προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης των επαγγελματιών.

Συνέχιση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης των επαγγελματιών αλλά και των υπαλλήλων που απασχολούν.

Επιδότηση και εκμάθηση των επιχειρήσεων για τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση των αντικειμένων κατάρτισης των τμημάτων του ΟΑΕΔ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Γ. Φορολογικό και ασφαλιστικό

Αποσυσχέτιση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών με τα νέα χρέη που δημιουργούνται.

Αύξηση του ορίου ασφαλιστικού χρέους από 20.000 € στις 50.000 € προκειμένου να μπορεί ο επαγγελματίας να συνταξιοδοτηθεί.

Μείωση των φορολογικών συντελεστών για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα.

Μείωση ασφαλιστικής βάσης από τις 70.000 στις 40.000 €.

Και για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των τοπικών ομοσπονδιών που θα προκύψει μέσω της καθοδήγησης από το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο. Και για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι είναι σημαντική η ενεργοποίηση των ΟΚΕ διότι αν όλοι οι φορείς καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι επιζητούντες ουσιαστικές  προτάσεις, θα αναδειχθούν τα τοπικά προβλήματα αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης της κάθε περιοχής».