Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 22:58

Το Επιμελητήριο από τα πρώτα στη χώρα που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του

Ο Θανάσης Κυριαζόπουλος από την "Ανέλιξη" με τον διευθυντή του Επιμελητηρίου Γιώργο Κυριακόπουλο και τη μελέτη προσαρμογής στον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) Ο Θανάσης Κυριαζόπουλος από την "Ανέλιξη" με τον διευθυντή του Επιμελητηρίου Γιώργο Κυριακόπουλο και τη μελέτη προσαρμογής στον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ GPDR ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΝΕΛΙΞΗ” 
Ολοκληρώθηκε από την εταιρεία συμβούλων “Ανέλιξη”, από την Καλαμάτα, η μελέτη για την προσαρμογή του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι από τα πρώτα στη χώρα που προσαρμόζεται σε αυτή τη σύνθετη απαίτηση του αυστηρού κανονισμού, εξασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του, του προσωπικού του και των συναλλασσομένων με αυτό. Εκτός των άλλων το Επιμελητήριο με τη σχετικά γρήγορη προσαρμογή του στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού δείχνει στα μέλη του τη βούλησή του να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους…

Όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η “Ανέλιξη”, “παραδόθηκε την Παρασκευή 28/12/18 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, στον Πρόεδρό του και στο Διευθυντή της υπηρεσίας, η μελέτη προσαρμογής του Επιμελητηρίου στον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων γνωστό ως GDPR. Την μελέτη προσαρμογής και εφαρμογής του κανονισμού στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας εκπόνησε η Ανέλιξη Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Σήμερα έγινε η παράδοση της μελέτης από τον Γεν. Διευθυντή της Ανέλιξης κ. Θανάση Κυριαζόπουλο στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Βαγγέλη Ξυγκώρο και το Δ/ντή κ. Γιώργο Κυριακόπουλο και το επόμενο διάστημα θα γίνει ειδική παρουσίαση από την Ανέλιξη στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου καθώς και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Την εκπόνηση της μελέτης έφερε σε πέρας ομάδα εργασίας από ειδικευμένα στελέχη και νομικούς συνεργάτες της Ανέλιξης καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Το πεδίο εφαρμογής της, περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων (site, portals) και των πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στην αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την εφαρμογή της μελέτης το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προσαρμόζει τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών δεδομένων των μελών του, του προσωπικού του και των όλων των συναλλασσόμενων στις υπηρεσίες του, στα νέα πρότυπα ασφάλειας που θέτει ο κανονισμός GDPR. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο προστατεύεται από τα αυστηρά πρόστιμα που επισύρει η μη εφαρμογή κανονισμού, αλλά ταυτόχρονα αποκτά καλύτερη οργάνωση στο χειρισμό και την αποθήκευση των αρχείων και κάνει πιο ασφαλή τα συστήματά του. Τελικά προστατεύει αποτελεσματικότερα τα μέλη του και τους συναλλασσόμενους και ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα που ολοκληρώνει την προσαρμογή του στον Ευρωπαϊκό κανονισμό και το πρώτο Ν.Π.Δ.Δ. στο Νομό Μεσσηνίας.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο νομικό/κανονιστικό πλαίσιο (γνωστό ως GDPR) αφορά όλους τους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που διατηρούν δεδομένα για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, ή τους προμηθευτές τους (π.χ. ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ)”.