Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 19:14

Στα Επιμελητήρια από την Περιφέρεια 15,6+23 εκατομμύρια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
Σε ανακοίνωση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, στο οποίο εκπροσωπούνται τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Κορινθίας, σημειώνεται ότι σε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, συμφωνήθηκε να διατεθούν στα Επιμελητήρια, μέσω της εταιρείας τους, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 15,6 εκατομμύρια ευρώ, με τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον 23 εκατομμυρίων, για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φορέων, ώστε να επιταχυνθεί η απορρόφηση κονδυλίων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, σημειώνει ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της συνεργασίας της Περιφέρειας με τα Επιμελητήρια θα βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα στην Πελοπόννησο…

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου σημειώνονται τα εξής: “Από τις αρχές του 2018 και βάσει του νέου Επιμελητηριακού Νόμου, συγκροτήθηκαν στις Περιφέρειες της Χώρας τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια, με στόχο την αρτιότερη και αποδοτικότερη συνεργασία των Επιμελητηρίων και των Επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Υπηρεσίες και Δομές.

Και τα 5 χωρικά Επιμελητήρια της Περιφέρειάς μας, συμφωνήσαμε εξ αρχής να έχουμε περιφερειακή συνείδηση και θεματολογία, προτάσεις και συνέργειες, με σκοπό την προώθηση, αλλά και την επίλυση ζητημάτων καθημερινότητας που απασχολούν το σύνολο των επαγγελματιών της Πελοποννήσου και φυσικά εισηγήσεις που αφορούν στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας μας. 

Θέματα Υποδομών και Ενέργειας, Χωρικών Σχεδίων, Επενδύσεων, Προστασίας του Περιβάλλοντος, ανάπτυξης του Πρωτογενούς και Δευτερογενούς τομέα της οικονομίας μας, σχεδιασμού Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, Επιχειρηματικής Χωροταξίας, Ενίσχυσης των Εξαγωγών και της Εξωστρέφειας, αποτελούν βασικούς άξονες προτεραιότητας. 

Κύριο ζητούμενο η ισότιμη και ανιδιοτελής συνεργασία των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Φορείς της Επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος.    

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Περιφερειάρχη κ. Π. Νίκα, Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και Υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, συμφωνήθηκαν: 

  • Με σκοπό την απεμπλοκή της απορρόφησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), την ανάληψη του ρόλου ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Επιμελητηρίων. 

Το προϋπολογισθέν ύψος των συγκεκριμένων αξόνων του Π.Ε.Π. ανέρχεται στα 15,6 εκ. ευρώ με προβλεπόμενα επιπλέον 23 εκ. ευρώ,  με άμεσο στόχο την επιτάχυνση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και φορέων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

  • Δέσμευση για τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της εξωστρέφειας, όπως εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, ανάδειξη και προβολή των εξαγώγιμων προϊόντων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Ολοκλήρωση του ώριμου χρηματοδοτικού εργαλείου Κέντρων Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα τη Ψηφιακή Αναβάθμιση, προϋπολογισμού 1,25 εκ. ευρώ.

Η ουσιαστική αναβάθμιση της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το θεσμό του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και ο από κοινού βηματισμός στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής μας, είναι δεδομένο πως δημιουργούν τις συνθήκες για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.    

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Επιμελητήριο Αργολίδας

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Επιμελητήριο Κορινθίας

Επιμελητήριο Λακωνίας

Επιμελητήριο Μεσσηνίας”