Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2020 20:17

Συστήθηκαν 573 νέες επιχειρήσεις στη Μεσσηνία, ελπίδα το επιχειρείν στην επαγγελματική αβεβαιότητα

Συστήθηκαν 573 νέες επιχειρήσεις στη Μεσσηνία, ελπίδα το επιχειρείν στην επαγγελματική αβεβαιότητα

Καλές δουλειές δεν υπήρξαν ούτε το 2019 οπότε συνεχίστηκε η άνοδος του δείκτη με τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις που συστάθηκαν είναι φυσικά οι ατομικές, ωστόσο το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το 2019 σημειώθηκε αύξηση στην ίδρυση ετερόρρυθμων και ομόρρυθμων εταιριών, καθώς και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών…

Ειδικότερα το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σε ενημερωτική του ανακοίνωση επισημαίνει ότι “σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2019 έγιναν 573 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 147 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών, σε σύγκριση με το έτος 2018 ,είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2019.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2018 στην ίδρυση Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.), Ομορρύθμων Εταιριών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), καθώς επίσης και μια μικρή πτώση των Ατομικών Επιχειρήσεων το έτος 2019.