Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020 08:51

“Κλείδωσε” η συνεργασία Περιφέρειας-Επιμελητηρίων, 33.000.000 για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

“Κλείδωσε” η συνεργασία Περιφέρειας-Επιμελητηρίων, 33.000.000 για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
Πόροι 33.000.000 ευρώ θα διατεθούν για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο, μέσω του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχει εγκαινιαστεί με τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου…

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, “σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με τον Περιφερειάρχη κ. Π. Νίκα, Αντιπεριφερειάρχες και Υπηρεσιακούς παράγοντες τον Σεπτέμβριο του 2019, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάληψης του ρόλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) με την Περιφέρεια Πελοποννήσου από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Επιμελητηρίων.

Μια νέα συνεργασία που δίνει λύση στην απεμπλοκή της απορρόφησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) και στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρειά μας, με δράσεις όπως:

Ενίσχυση Ίδρυσης Επιχειρήσεων

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Καινοτομία και Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Ενίσχυση επιχειρήσεων για προβολή και προώθηση προϊόντων σε Αγορές του Εξωτερικού 

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 33.170.000€ από το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020».

Η ουσιαστική αναβάθμιση είναι αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα διευρυνθεί με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Περιφέρειά μας”.