Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 17:33

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέες και σε λειτουργία μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέες και σε λειτουργία μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 10.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 330.000 ΕΥΡΩ
Για την προκήρυξη νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την ενίσχυση της ίδρυσης ή τον εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ποσά από 10.000 ευρώ έως 330.000 ευρώ, ενημερώνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας…

Πρόκειται για την προκήρυξη της δράσης 3.a.2.2 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών».

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, λιανικό & χονδρικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, εστίαση, τουρισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαίδευση κ.λπ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης έχει καθοριστεί μεταξύ των ποσών από 10.000 ευρώ έως 330.000 ευρώ και το ποσοστό της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.500.000 ευρώ. Τα 5.500.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και τα 4.000.000 χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής : Από 08/10/2020 έως και 11/12/2020