Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 12:07

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
Η επιδότηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος της μη επιστρεπτέας προκαταβολής “Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19”, το πρόγραμμα της ενίσχυσης της ίδρυσης ή του εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και το πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας καθώς και συστημάτων αυτοματισμού, είναι τα θέματα για τα οποία θα υπάρξει ενημέρωση σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία προσκαλούν το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων…

Η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 14 Οκτώβρη, στις εφτά το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τηλεφωνόταν στο 2721062200.