Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 22:35

Επιμελητήριο Μεσσηνίας και “Βιώσιμη Πόλη” για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Με σκοπό την υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας το Επιμελητήριο Μεσσηνίας αποφάσισε να συνεργαστεί με το Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”, το οποίο παρέχει υποστήριξη μέχρι τώρα σε οργανισμούς της αυτοδιοίκησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ένταξη σε σχετικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι ο πρώτος φορέας της επιχειρηματικότητας που συνεργάζεται με τη “Βιώσιμη Πόλη”...

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Ξυγκώρος και ο πρόεδρος της Βιώσιμης Πόλης, Δημήτρης Καφαντάρης, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας “με σκοπό την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη σε θέματα τεχνικής βοήθειας που αφορούν μελέτες και έργα”. 

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, “βασική επιδίωξη της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων, η σωστή αντίληψη της επιχειρηματικότητας σε θέματα περιβάλλοντος και εταιρικής διακυβέρνησης και η επίτευξη του στόχου μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας μέσα από μία σειρά συνεργειών και δράσεων.

Η εξειδίκευση του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας και η συμμετοχή των επιχειρηματικών φορέων μέσω του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας  διασφαλίζει ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασίας με την πραγματική οικονομία, για πρωτοβουλίες οι οποίες είναι αναγκαίες για το αναπτυξιακό μέλλον του παραγωγικού ιστού του Νομού Μεσσηνίας. 

Σημειώνεται πως το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι πρώτος επίσημος φορέας της επιχειρηματικότητας που συνάπτει Προγραμματική Σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη»”.