Τετάρτη, 12 Μαϊος 2021 07:31

Σε 1.704 επιχειρήσεις η ενίσχυση των 40.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε 1.704 επιχειρήσεις η ενίσχυση των 40.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης επιχειρήσεων στη δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους 40.000.000 ευρώ, με τίτλο “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”. Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, τότε οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψης,  ενώ η απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα με τους πίνακες των αποτελεσμάτων έχουν αναρτηθεί στη “Διαύγεια”...

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνει ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας ενημερώνει τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.

Πιο ειδικά, στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή στον κάθε δικαιούχο, στην δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, στην οποία περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον Ενδιάμεσο Φορέα και στη σχετική ενημέρωση, θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους.

O Ενδιάμεσος Φορέας αναλαμβάνει τις πιο πάνω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.