Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 16:19

ΑΝΕΛΙΞΗ: Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

ΑΝΕΛΙΞΗ: Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

> εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

> αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας,

> ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

> αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι και Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 01.01.2022 και απασχόλησαν προσωπικό το 2021 τουλάχιστον 0,01 ΕΜΕ (3 πλήρη ημερομίσθια). Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία).

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, σε ποσοστό 90% μέσω συστήματος επιταγών (vouchers), σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες :

ί. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

0,01 ΕΜΕ < μ < 5 ΕΜΕ

€900,00

€1.000,00

90%

5 ΕΜΕ < μ < 10 ΕΜΕ

€1.800,00

€2.000,00

90%Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

ίί. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη  επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

10 ΕΜΕ < μ <18 ΕΜΕ

€3.600,00

€4.000,00

90%

18 ΕΜΕ < μ < 25 ΕΜΕ

€5.400,00

€6.000,00

90%

 

 

ίίί. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(Α)

(Β)

(0

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη  επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

25 ΕΜΕ < μ < 32 ΕΜΕ

€9.000,00

€10.000,00

90%

32 ΕΜΕ < μ < 40 ΕΜΕ

€10.800,00

€12.000,00

90%

 

 

  1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη  επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

40 ΕΜΕ < μ < 50 ΕΜΕ

€13.500,00

€15.000,00

90%

50 ΕΜΕ < μ < 250 ΕΜΕ

€18.000,00

€ 20.000,00

90%Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Χρόνος Υλοποίησης

Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

> Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

> Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 και 4

> Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

> Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Υποβολή Προτάσεων

Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα διαχείρισης ενισχύσεων από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Η ένταξη των Δικαιούχων το πρόγραμμα γίνεται βάση κριτηρίων και επιλεξιμότητας και κριτηρίων αξιολόγησης.

Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να συμβάλει στην σωστή επιλογή των λύσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΑΝΕΛΙΞΗ κατέχει σημαντική εμπειρία και έχει να επιδείξει μεγάλη επιτυχία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα επιδότησης.

 

ΑΝΕΛΙΞΗ

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα

Τηλ. 27210 62151

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

www.anelixi.net.gr