Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 16:25

Αναγνωρίστηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας

Αναγνωρίστηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας

Μετά από το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχης Καλαμάτας δραστηριοποιείται, με αναγνώριση από το Πρωτοδικείο, και ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Ο νέος σύλλογος με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι εκδόθηκε η απόφαση αναγνώρισής του από το δικαστήριο και σημειώνει τα εξής:

“Η ίδρυση του συλλόγου αποτελεί καρπό μιας συλλογικής προσπάθειας 62 επιχειρήσεων / ιδρυτικών μελών  του κλάδου της εστίασης από όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας και έχει ως σκοπό την κατοχύρωση, διαφύλαξη, μελέτη, προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, και επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου της εστίασης, πάντα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Σ.Ε.Μ. αναμένεται να ενεργοποιήσει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως ενδεικτικά :

-       Τη στήριξη των τοπικών προϊόντων και της υψηλής διατροφικής τους αξίας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό, ώστε να αναδειχθεί η Μεσσηνία σε ένα κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της τουριστικής κίνησης, με οφέλη τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την κοινωνία.

-       Την επιμόρφωση και κατάρτιση  τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων της εστίασης.

-       Την υιοθέτηση ενεργειών και βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού  αποτυπώματος των επιχειρήσεων στο κλάδο της εστίασης.

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής προς όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας καθώς και προς όλους τους φορείς της περιοχής μας και προσβλέπουμε στη συνεργασία τους, πάντα σε κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας”.