Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 16:02

Ευημερεί η επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία, σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Ευημερεί η επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία, σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Ευημερεί η επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αριθμό ίδρυσης επιχειρήσεων σε σύγκριση με τον αριθμό των επιχειρήσεων που σταμάτησαν οριστικά τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τα οποία παρουσιάζει με ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, στο νομό το 2022 συστάθηκαν 668 νέες επιχειρήσεις,  ενώ από το Μητρώο διαγράφτηκαν 138…

Το Επιμελητήριο ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2022. Ειδικά και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία οι συστάσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κινήθηκαν στο επίπεδο της τετραετίας: 2019: 573, 2020: 487, 2021: 528 και 2022: 668.     

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) στην τριετία 2020-2022».