Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012 20:31

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας και οδηγών στο Δήμο Καλαμάτας

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας και οδηγών στο Δήμο Καλαμάτας

ΔΕΚΑ ΑΤΟΜΑ
Προσλήφθηκαν σήμερα από το Δήμο Καλαμάτας, με δίμηνη σύμβαση, οκτώ εργάτες καθαριότητας και δύο οδηγοί απορριμματοφόρου. Την περασμένη εβδομάδα που κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να προκηρύξει τις συγκεκριμένες θέσεις οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι αφενός τα κριτήρια επιλογής είναι αμφισβητούμενα και αφετέρου ότι οι δίμηνες συμβάσεις εξυπηρετούν πελατειακές επιδιώξεις.

Οι εργάτες καθαριότητας που προσλήφθηκαν είναι οι Κωνσταντίνος Θ. Βλαχάκης, Γιώργος Π. Βογιατζής, Παναγιώτης Δ. Κωνσταντόπουλος,  Ηλίας Ν. Λαλέας, Σωτήρης Β. Σπύρης, Παναγιώτης Αντ. Σταματίου, Κωνσταντίνος Στ. Φερέτος, Γεώργιος Αν. Ψωρομύτης.
Οι δύο οδηγοί απορριμματοφόρου που προσλήφθηκαν είναι οι Αλέξανδρος Χρ. Αλεξανδρόπουλος και Αντώνιος Αν. Ψαρράς.