Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 18:51

Ο Αγγελάκας επικύρωσε μη νόμιμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας!

Ο Αγγελάκας επικύρωσε μη νόμιμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας!

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δεν είναι νόμιμη η επιβολή τέλους χρήσης αγιαλού μόνο στο 50% του χώρου που ενοικιάζουν οι επιχειρήσεις, ωστόσο η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας επικυρώθηκε με πολιτική απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης!...

Η ίδια η Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Καλαμάτα, θεωρεί ότι είναι έξω από τα όρια του νόμου η φορολόγηση μόνο του 50% της πλαζ που παραχωρείται στις επιχειρήσεις.
Ωστόσο, η άποψη της Υπηρεσίας αγνοήθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλη Αγγελάκα! Για άλλη μια φορά το κομματικό κράτος δεν αφήνει τις Υπηρεσίες να λειτουργήσουν, τις οποίες από πάνω κατηγορεί για αδιαφάνεια, ενδεχομένως διαφθορά, για χαμηλή αποδοτικότητα και αναποτελεσματικότητα...
Σημειώνεται ότι ήταν εισήγηση της δημοτικής αρχής Καλαμάτας η φορολόγηση μόνο του 50% του χώρου που εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις. Την εισήγηση το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία, παρ’ ότι για το θέμα δεν υπήρχε καμία εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου! Κανείς μάλιστα δεν διερωτήθηκε γιατί για ένα θέμα οικονομικό δεν υπάρχει εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία…
Σημειώνεται ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε από τον Μανώλη Αγγελάκα, προβλέπει: «Την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών, επανακαθορίζοντας το τέλος χρήσης σε 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Την καταβολή του τέλους για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου και για όλες τις περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας. Την καταβολή ετήσιου τέλους για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων με τιμή χρέωσης 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο».
Πάντως, ενδεχομένως για να μην θεωρηθεί ότι κάνει εντελώς «τα στραβά μάτια», ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν επικύρωσε εκείνο το τμήμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι μπορούν να εκδοθούν άδειες χρήσης αιγιαλού και για το διάστημα από την 1/1/2014 και μετά, διότι «η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ισχύει μέχρι την 31/12/2013».
Σταύρος Μαρτίνος