Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2018 11:04

“Φράκαρε” πάλι η Αναγνωσταρά. Αν συμβεί κάτι επείγον;

Σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές της Αναγνωσταρά. Το αριστερό αυτοκίνητο δεν ακριβώς σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου Σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές της Αναγνωσταρά. Το αριστερό αυτοκίνητο δεν ακριβώς σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου

Φράκαρε πάλι σήμερα η οδός Αναγνωσταρά, στην καρδιά του κέντρου της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η κίνηση των οχημάτων ή ακόμη και να διακόπτεται. Αυτό το σύστημα της εναλλαγής των θέσεων στάθμευσης ανά μήνα πρέπει να αλλάξει ή να εφαρμόσει ο Δήμος μέτρα προειδοποίησης των οδηγών, γιατί εάν συμβεί κάτι επείγον θα είναι αδύνατο να προσεγγίσουν πυροσβεστικά και άλλα μεγάλα οχήματα. Υπάρχουν βέβαια οι παράλληλες οδοί που επίσης όμως είναι δύσκολο να κινηθούν μεγάλα αυτοκίνητα…

Το βράδυ πάρκαραν κάποιοι στην αριστερή πλευρά αλλά το πρωί θα έπρεπε να μεταφέρουν το αυτοκίνητο αριστερά, λόγω της αλλαγής του μήνα. Κάποιοι λοιπόν το ξέχασαν ή οι επισκέπτες δεν πρόσεξαν τη σχετική σήμανση με αποτέλεσμα να μείνουν αυτοκίνητα αριστερά και άλλα να σταθμεύουν κανονικά δεξιά. Έτσι όμως δεν μπορούσαν να περάσουν τα φορτηγά αυτοκίνητα που το πρωί μετέφεραν στα καταστήματα εμπορεύματα.

Η πιο απλή λύση θα ήταν να απλώνει η Δημοτική Αστυνομία τα βράδια πριν την αλλαγή του μήνα τις προειδοποιητικές ταινίες με το μήνυμα ότι σε λίγες ώρες αλλάζει η πλευρά του δρόμου στην οποία επιτρέπεται η στάθμευση.

Στ.Μ.