Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 17:15

Ψάχνοντας για βαρβάρους…

«Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους; Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις»…

Κ.Π. Καβάφης
για την αντιγραφή Π.Τσ.