Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 14:33

Χρηματοδότηση πρότασης του Δήμου Καλαμάτας για πρόγραμμα προληπτικής τηλεϊατρικής για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Χρηματοδότηση πρότασης του Δήμου Καλαμάτας για πρόγραμμα προληπτικής τηλεϊατρικής για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Εντάχθηκε σε ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 1.238.016 ευρώ, η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο “Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα καρδιαγγειακά προβλήματα στο Δήμο Καλαμάτας”. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μέχρι 1.000 ωφελούμενοι…

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν πολίτες ευπαθών ομάδων, υπερήλικες και άλλοι, στους οποίους θα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας της καρδιάς τους, ώστε αν χρειαστεί να παραπεμφθούν στο γιατρό τους για την αντιμετώπιση της πιθανής νόσου.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την έγκριση της χρηματοδότησης σημειώνοντας με ικανοποίηση ότι “μια ακόμα διεκδίκηση του Δήμου Καλαμάτας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ελήφθη η απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση της” …