Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012 19:48

Κανονικά ο διαγωνισμός για την απομάκρυνση των σκουπιδιών της Μεσσήνης

Κανονικά ο διαγωνισμός για την απομάκρυνση των σκουπιδιών της Μεσσήνης

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ
Απέρριψε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, με κατά πλειοψηφία απόφαση, την ένσταση της εταιρίας «Antipollution», σύμφωνα με την οποία οι όροι του επαναληπτικού διαγωνισμού που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος στις 25 Ιουλίου, για την απομάκρυνση των σκουπιδιών, κινούνται έξω από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο πρώτος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, ωστόσο δεν προσήλθε καμία ενδιαφερόμενη εταιρία για τη μεταφορά των σκουπιδιών σε νόμιμο χώρο, όπως γενικά και αόριστα αναφέρει η διακήρυξη, γι’ αυτό αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού.
Η δημοτική αρχή, πάντως, δεν προτίθεται να απομακρύνει τα σκουπίδια παρά μόνο στην περίπτωση που εφαρμοστεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επιβολή προστίμων στους Δήμους που εξακολουθούν να λειτουργούν παράνομους σκουπιδότοπους.
Κατά του συγκεκριμένου διαγωνισμού έχουν ταχθεί οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσηνίας, που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν άλλες λύσεις, λιγότερο κοστοβόρες, για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Στ.Μ.