Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 18:50

Πάνω από 575.000 αυτοκίνητα φτάνουν στο κέντρο για να μπουν στα πάρκινγκ του Νέδοντα

Πάνω από 575.000 αυτοκίνητα φτάνουν στο κέντρο για να μπουν στα πάρκινγκ του Νέδοντα

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των αυτοκινήτων που φτάνει στο κέντρο της πόλης για να σταθμεύσουν στα πάρκινγκ του Νέδοντα. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Δήμο Καλαμάτας, σε ένα χρόνο μπήκαν στο κεντρικό και το βόρειο πάρκινγκ, η διαχείριση των οποίων έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη, πάνω από 577.000 αυτοκίνητα. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τη λειτουργία των πάρκινγκ είναι αυξημένα και γενικά η λειτουργία των χώρων στάθμευσης βελτιωμένη…

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας σημειώνονται τα εξής: “Με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας των δημοτικών χώρων στάθμευσης στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα από ιδιώτη, στον οποίο ο Δήμος Καλαμάτας ανέθεσε τη διαχείριση με διεθνή διαγωνισμό, καταγράφονται καλύτερη λειτουργία των πάρκινγκ, αυξημένη προσέλευση χρηστών και σημαντική βελτίωση στις οικονομικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ανάδοχος τηρεί:

- εξυπηρετήθηκαν 452.655 οδηγοί στον κεντρικό χώρο στάθμευσης και 124.506 οδηγοί στο βόρειο χώρο στάθμευσης, με συνολική ανοδική διέλευση 30% σε σχέση με τα διερχόμενα οχήματα πριν την αυτοματοποίηση

-η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται με πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας και η λειτουργία των σταθμών τέθηκε υπό συγκεκριμένους κανόνες, με συστηματικό έλεγχο από πλευράς Δημοτικής Αστυνομίας για την τήρησή τους

-Αποδεσμεύθηκε σημαντικός αριθμός υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, που απασχολούνταν στις δύο εισόδους των πάρκινγκ και αυτοί διατέθηκαν για την τήρηση της ευταξίας στην πόλη, με προφανή ευεργετικά αποτελέσματα

-Προσελήφθησαν, όπως ορίζεται στη σύμβαση, από τον ανάδοχο και απασχολούνται έξι άτομα από την Καλαμάτα

-Το τιμολόγιο των χώρων στάθμευσης δε μεταβλήθηκε

- Οι οδηγοί σεβάστηκαν και συμμορφώθηκαν με τη χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης, ενώ ο υπολογισμός του χρόνου στάθμευσης έγινε ορθότερος

- Για την ασφάλεια των πολιτών και των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια της στάθμευσης, εγκαταστάθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, με μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει ο νόμος

- Έγινε χρήση κατάλληλων υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας, με σκοπό τη φροντίδα για το περιβάλλον

- Για τους τακτικούς χρήστες η στάθμευση έγινε πιο εύκολη, καθώς στο βόρειο και τον κεντρικό σταθμό εξυπηρετήθηκαν με κάρτες στάθμευσης περίπου 60 πολίτες το μήνα (αύξηση κατά 200% της χρήσης τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος) με απεριόριστες σταθμεύσεις και εισόδους (12.012 είσοδοι)

- Σημαντική είναι και η αύξηση των εσόδων τόσο από το βόρειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, όσο και από τον κεντρικό. Το 2018 έκλεισε με περίπου 17% αύξηση εσόδων. Σημειώνεται πως η συμβατική υποχρέωση του ιδιώτη εργολάβου ήταν η τήρηση του τζίρου στα 350.000 €. Η αύξηση ποσοτικά αντιστοιχεί σε έσοδα 421.913 € το δωδεκάμηνο 1/2/18-31/1/2019 έναντι 360.904 € την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Η αμοιβή του αναδόχου είναι 75.000 € ετησίως πλέον ΦΠΑ 24% και - όπως γίνεται αντιληπτό - καλύπτεται από την αύξηση των εσόδων.

- Ο ανάδοχος, βάσει της σύμβασης, προχώρησε σε επενδύσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους περίπου 140.000 €, έχοντας και την υποχρέωση για έργα εντός των δύο πάρκινγκ αξίας 30.000 €. Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας περιόδου διαχείρισης (5 έτη), όλος ο εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητα του Δήμου άνευ ανταλλάγματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα εξυπηρετήθηκαν κατά προτεραιότητα, γεγονός που αντιστοιχεί σε 130 πολίτες αυτής της ομάδας ανά μήνα, χωρίς καμία χρέωση”.